„O!SWÓJ” 2.0. Zapraszamy jesienią!

O!SWÓJ to projekt dla nauczycieli oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Jego częścią są warsztaty przeznaczone dla pedagogów, polonistów, wychowawców oraz wszystkich, którzy chcą poznać podstawowe techniki teatralne i zastosować je w pracy w szkole.

Program zajęć opracowano specjalnie z myślą o wprowadzaniu tematu inności oraz niepełnosprawności do programu wychowawczego. Podstawą wydarzenia jest przekonanie, że teatr może stanowić ważne i atrakcyjne narzędzie w pracy każdego nauczyciela – pomocne w rozmowach na temat wartości, modeli postępowania czy światopoglądu.

Nauczycielu, jeżeli chcesz kształtować w swoich uczniach postawę społecznego zaangażowania oraz otwartości na drugiego człowieka, to zgłoś się do nas. Celem O!SWÓJ jest nawiązywania kontaktu pomiędzy młodymi ludźmi, a osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie. To właśnie takie spotkania budują poczucie tożsamości i mają pozytywny, integracyjny wpływ na społeczeństwo – kształtują postawę tolerancji i otwartości, zapobiegają dyskryminacji oraz wspomagają procesy poznawcze uczniów.

W czasie warsztatów uczestnicy uczą się jak samodzielnie opracowywać teatralne ćwiczenia, gdzie poszukiwać inspiracji oraz jak przekładać bieżące społeczne kwestie na język teatru. Zajęcia mają formę spotkań z wyjątkowymi twórcami teatralnymi oraz pedagogami teatru, którzy poprzez praktyczne działania dzielą się własnym doświadczeniem oraz wiedzą. Absolwent kursu dysponuje znajomością podstawowych technik pedagogiki teatru, improwizacji, dramaturgii, reżyserii oraz charakteryzuje się dużą wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Udział w projekcie może być inspiracją i punktem wyjścia do autorskich programów, które będzie można realizować w szkole w formie projektów gimnazjalnych (happeningów, performansów, kampanii społecznych lub działań teatralnych) oraz lekcji wychowawczych skoncentrowanych wokół tematu niepełnosprawności i inności w ogóle. Warsztaty odbywają się w weekendy (piątki i soboty). Na całość cyklu składają się trzy takie spotkania. Zajęcia rozpoczynają się w piątek po południu i trwają do soboty ok. godz. 14. W trakcie trwania projektu nauczyciele zobowiązani są do zorganizowania wyjścia szkoły (jednej klasy lub wszystkich klas w danym roczniku) na spektakl Teatru 21.

Projekt odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m. st. Warszawy. Dzięki dofinansowaniu z powyższych źródeł udział w warsztatach jest bezpłatny a opłata za bilet dla uczniów jest symboliczna (10 PLN za ucznia).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń można dokonywać przesyłając e-mail na adres: rezerwacje.teatr21@gmail.com
lub telefonicznie: +48 792 665 861
W treści maila prosimy o uwzględnienie następujących informacji: imię, nazwisko, nazwa szkoły, numer telefonu.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW
odbędą się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera:

WARSZTAT INTEGRACYJNY
prowadząca: Justyna Sobczyk
data: 26 września 2014

Pierwszy warsztat ma na celu zintegrowanie grupy uczestników i wprowadzenie ich w tematykę teatru włączającego i integrującego. Uczestnicy zapoznają się z działalnością Teatru 21, a także z ideą pedagogiki teatralnej w kontekście pracy z uczniami w szkole. Pierwszy warsztat dotyczy pracy z grupą. Uczestnicy poznają ćwiczenia, które pomogą im odejść od sytuacji reżyserujący nauczyciel ­odtwarzający rolę uczniowie.

WYKLUCZANIE- WŁĄCZANIE
prowadząca: Justyna Lipko- Konieczna
data: 27 września 2014

Podczas warsztatu będziemy badać mechanizmy stygmatyzacji osób niepełnosprawnych w sferze publicznej: w szkole, w pracy, w przestrzeni miasta, w środkach masowego przekazu. Wspólna praca, w której za materiał wyjściowy posłużą artykuły prasowe, filmy, materiały z sieci, ale też osobiste doświadczenia uczestników warsztatów, będzie praktyczną próbą zbudowania scenariusza działań włączających osoby niepełnosprawne w przestrzeń społeczną – często w przestrzeń klasy czy szkoły. We wspólnym tworzeniu scenariusza włączania skorzystamy z narzędzi teatralnych i performerskich, dramaturgicznych.

SŁUCHAJĄC GŁOSU CIAŁA. WARSZTAT TAŃCA I RUCHU
prowadząca: Bożena Gawerska- Panfil
data: 10 października 2014

Warsztat jest zaproszeniem nauczycieli i aktorów Teatru 21 do wspólnego doświadczania, wzajemnego inspirowania się i tworzenia poprzez pracę z ciałem. Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i szukania twórczych rozwiązań w pracy z grupą. Walorem warsztatu jest możliwość wymiany twórczej i budowania relacje pomiędzy nauczycielami i młodzieżą­aktorami Teatru 21. Temat warsztatu tworzy przestrzeń do wsłuchiwania się w siebie w Innych, bycia partnerem w tworzeniu. Doświadczanie swojego ciała w ruchu zbliża nas do samych siebie, do pełniejszego czucia a tym samym do świadomego bycia. Odpowiedź na pytanie „Kim jestem?” wypływa z ciała i świadomego poczucia jego centrum. Poruszanie się z takim nastawieniem otwiera osoby na siebie nawzajem, tworzy atmosferę akceptacji, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.

TEMAT INNOŚCI W LITERATURZE. OD CZYTANIA DO ZABAWY TEATRALNEJ
prowadząca: Justyna Czarnota
data: 11 października 2014

Temat inności jest często poruszany w literaturze dla najmłodszych – od „Brzydkiego kaczątka” Hansa Christiana Andersena po „Nusię i wilki” Pii Lindenbaum. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby twórczego przekładania tekstów literackich na teatralną zabawę. Wspólnie zastanowimy się, jak uczyć tolerancji w kreatywny sposób.

JAK ROZMAWIAĆ O TEATRZE?
prowadzące: Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Dagna Dąbrowiecka
data: 24 października 2014

Poprzez działania teatralne uczestnicy poznają założenia pedagogiki teatru, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki projektowania warsztatu wprowadzającego do przedstawiania lub analizującego obejrzany przez dzieci spektakl. Uczestnicy stworzą autorskie scenariusze warsztatów do konkretnego spektaklu Teatru 21, wcześniej zapoznając się z aktywnymi metodami wspomagającymi uczniów w pełniejszym doświadczeniu teatru.

PODSTAWY PRACY REŻYSERSKIEJ
prowadzący: Justyna Sobczyk, Justyna Lipko-Konieczna, Tomasz Daszczuk
data: 25 października 2014

Warsztaty mają wzmocnić nauczycieli, którzy prowadzą uczniowskie grupy teatralne. Szkolenie zakłada wprowadzenie nauczycieli w metodologię tworzenia scenariuszy w oparciu o tematy, problemy i zagadnienia istotne dla grupy, z którą pracują. Tworzenie autorskich scenariuszy zakłada zaangażowanie uczniów w proces pracy już na etapie tworzenia scenariusza, zintegrowanie ich wokół tematu i rozbudzenie dyskusji wokół określonych zagadnień. Szkolenie jest przewidziane dla nauczycieli, którzy przy okazji realizacji spektaklu chcą dowiedzieć się więcej o grupie młodzieży, z którą współpracują.

14 lipca 2014 r. Zapamiętajmy tę datę

Wróciliśmy z Brave Festival i już tęsknimy za Wrocławiem. „Statek miłości” w Imparcie był wyjątkowy nie tylko ze względu wielką, portalową scenę, na której pojawiliśmy chyba pierwszy raz w historii, ale również z powodu publiczności. Nie idzie tylko o liczebność (ok. 350 widzów), ale również dojrzałość i wyczucie. Ten spektakl był rozmową

GALERIA ZDJĘĆ

„Brave” gości we Wrocławiu od 2005 r. Festiwal jest nieodłączną częścią letniego Wrocławia, a częścią naszych przedstawień są bariery. Tutaj nie istniały. Widzowie nie uczyli się przy okazji „Statku miłości” relacji ze sztuką na co dzień marginalizowaną, ponieważ nie mają się czego uczyć – wiedzą już wszystko. Takie są długoterminowe efekty dobrej polityki kulturalnej.

Wyjątkowy był nie tylko spektakl, ale również pospektaklowa dyskusja. Basia Lityńska mówiła o zaskoczeniu, że tyle osób „chciało nas zobaczyć”. Mimo wszystko nie rozdawała autografów, bo „przecież nie jest wybitną aktorką”. Chętnie robiła to za to Cela Sobolewska, a Teresa Foks popisywała się swoją mistrzowską rolą kota z „Ja jestem Ja”. Wzruszony Daniel Krajewski opisywał publiczności spektakle T21 inspirowane żydowskimi świętami, a wypowiedzi przerywane były co chwila oklaskami. Zakończył Grzegorz Bral, dyrektor Brave Festival i prezes Stowarzyszenia „Pieśń Kozła” – Teatr 21 powinien być teatrem zawodowym, powinien promować Polskę w Paryżu i Londynie.

I tak się stanie.

VIDEO: O!Swój. Przed nami druga część projektu

Za nami pierwszy cykl warsztatów edukacyjnych w projekcie „O!Swój” i osiem spektakli Teatru 21. Spotkaliśmy się z 16 wspaniałymi pedagogami z Mazowsza i ponad półtysięczną publicznością. To jednak nie koniec…

Na jesieni druga część warsztatów i kolejne spektakle. Miło nam poinformować, że część wydarzeń odbędzie się w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera. Zachęcamy do obejrzenia zapowiedzi i zapraszamy: nauczycieli na warsztaty, a Was – na spektakle. Terminów przedstawień i zajęć szukajcie w naszym Kalendarium. Na zgłoszenia i rezerwacje czekamy pod mailerm rezerwacje.teatr21@gmail.com:

MEDIA O NAS: Organizacja w teatrze

- Potrzeba odwagi zacierania granic, by współpraca między organizacjami pozarządowymi a teatrami miała szansę zaistnieć. Niektórzy już ją mają – pisze Ignacy Dudkiewicz na portalu ngo.pl/

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU


logo ngo do www ngo.indd

– Nie jest żadną nowością, że wiele organizacji nie ma zaplecza i miejsca do realizacji swoich pomysłów. Często muszą się dopraszać, żeby takie miejsce znaleźć, bo nie stać ich na komercyjny wynajem. Z kolei instytucje nie zawsze mają repertuar, który wypełnia cały tydzień. Podobna współpraca na dobrą sprawę powinna funkcjonować bez żadnych regulacji – mówił w wywiadzie z cyklu „Miasto Obywateli” Karol Wittels, prezes Fundacji Obserwatorium. – Ale jest pewien opór, trudność w tym, żeby wypracować zaufanie i standardy.

(…)

Na przestrzeni czasu Teatr 21, będący oddziałem Fundacji Win-Win, współpracował z różnymi instytucjami: pierwszy spektakl grupy na profesjonalnej scenie odbył się w Teatrze Dramatycznym za dyrektury Pawła Miśkiewicza. – Kiedy pierwszy raz zaistnieliśmy w przestrzeni teatralnej, nasi aktorzy nie chcieli już wracać do szkolnej sali gimnastycznej – wspomina Sobczyk.

(…)

Również Justyna Sobczyk stwierdza jednoznacznie: – Użyczenie przestrzeni teatru takim grupom jak nasza to mało ekonomiczny gest. To się po prostu nie kalkuluje – mówi. – Sprzedajemy bilety po 10 złotych, a każdy spektakl generuje określone koszty. Dodatkowo nasz teatr tworzy czternastka aktorów, którzy także zarabiają na występach. Gdyby brać pod uwagę tylko ekonomię, nie mielibyśmy szans.

FOTO: Oswajanie trwa

Za nami pierwszy cykl warsztatów dla nauczycieli w projekcie „O!Swój”. Kilkunastu pedagogów wzięło udział w 36-godzinnych zajęciach. 

Działanie jest finansowane z funduszy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „O!Swój” potrwa do końca roku. Poza dwoma cyklami zajęć dla nauczycieli pokażemy również 20 spektakli Teatru 21. Jesteśmy w trakcie wystawiania 6, 7 i 8 przedstawienia. W dniach 10-12 czerwca zapraszamy na „Statek miłości. Odcinek 1″ do Instytutu Teatralnego.

Można już zgłaszać się na drugi cykl warsztatów. Odbędą się one w Teatrze Powszechnym i będą skierowane do nauczycieli ze szkół prawobrzeżnej Warszawy. Czekamy na Ciebie „pod mailem”: rezerwacje.teatr21@gmail.com

Zobaczcie jak wyglądają nasze zajęcia. Nie ma się czegoś obawiać:

Wojtek_Kazanecki_TM1_1680

Wojtek_Kazanecki_TM1_1847

Wojtek_Kazanecki__MG_0143

fot. Wojciech Kazanecki / WIĘCEJ ZDJĘĆ

Lista warsztatów:

Warsztat integracyjny / JUSTYNA SOBCZYK
Wykluczanie – Włączanie / JUSTYNA LIPKO-­KONIECZNA
Temat inności w literaturze dla dzieci i młodzieży. Od czytania do zabawy teatralnej / JUSTYNA CZARNOTA
Słuchając głosu ciała (Warsztat tańca i ruchu) / BOŻENA GAWERSKA­-PANFIL
Jak rozmawiać z dziećmi o Teatrze / WIKTORIA SIEDLECKA-­DOROSZ i JUSTYNA CZARNOTA
Podstawy pracy reżyserskiej / JUSTYNA SOBCZYK , TOMASZ DASZCZUK, JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA

Print

Akcept. Akcept. Akcept

Pod koniec maja będziecie mogli nas spotkać w Gdańsku na Festiwalu Akcept.

PROGRAM FESTIWALU

O Teatrze 21 będziemy mówić 30 maja (między godz. 9 a 14) na seminarium naukowym „Praktyka teoretyczna. W stronę przeformułowania znaczeń w pracy z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną.” – spotkanie z konwencji technologii otwartej przestrzeni (Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Fundacja Akces, GAK) – seminarium odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4.

Festiwal Akcept to artystyczne spotkanie wielu podmiotów, które każdego roku zabierają głos w wielostronnym dialogu, wyrażanym poprzez prezentacje muzyczne, teatralne, plastyczne i inne formy ekspresji. Jedną z części konstruowanego w ten sposób dyskursu jest dyskusja organizowana w tzw. technologii otwartej przestrzeni. Zamysłem tak zaprojektowanej dysputy jest zaproszenie do udziału w niej możliwie szerokiego kręgu podmiotów, często o bardzo zróżnicowanych, a nawet odmiennych kompetencjach, reprezentujących rozmaite profesje i zainteresowania, wywodzących się z różnych lokalizacji, dysponujących określonym kulturowym kapitałem. Głos każdego z nich jawi się tak samo ważny i doniosły, stąd pomysł, by w „otwartej przestrzeni” mógł zostać nie tylko wypowiedziany, ale i uważnie wysłuchany.

Festiwal Akcept to nie tylko impreza dedykowana osobom z niepełnosprawnością (intelektualną), choć niewątpliwie znajdują się one w jej centrum. To wydarzenie będące niejako pretekstem i zachętą zarazem do publicznej dyskusji oraz namysłu nad zjawiskiem inności i różnorodności, które wpisane w przestrzeń życia codziennego nieustannie skłania do stawiania pytań o miejsce i rolę osoby niepełnosprawnej oraz tych, którzy jej towarzyszą, na arenie zdarzeń potoczności. Wymienione w tym obszarze kwestie i formułowane wokół nich zapytania rzadko znajdują jednoznaczne i precyzyjne rozstrzygnięcia. Podejmowane przez różne strony, zyskują rozmaite drogi interpretacji i uzewnętrznienia: w jednostkowym i niepowtarzalnym doświadczeniu jako wycinek (auto)biografii, w publicznej polemice, czy przenosząc się ze sceny realności, na scenę aluzji do rzeczywistości. Znajdują ekspresję jako prezentacje teatralne, muzyczne, plastyczne, które przybliżają ów spleciony z niepełnosprawnością świat oraz sensy i znaczenia, jakie nadają mu egzystujące z nią postaci. Do przybliżenia się i poznania tego z natury niejednoznacznego i w różnorodny sposób konstruowanego świata, za pośrednictwem V edycji Festiwalu Akcept serdecznie i gorąco zapraszamy!

Organizatorzy
Gdański Archipelag Kultury – Teatr GAK
Fundacja Akces

VIDEO: Jesteśmy waleczni, jedziemy na Brave Festival

W lipcu wystąpimy we Wrocławiu! Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam w organizacji występu na Brave Festival 2014. W stolicy Dolnego Śląska pokażemy „Statek Miłości. Odcinek 1″

OFICJALNA STRONA BRAVE FESTIVAL 2014

Od dziesięciu lat Brave Festival zaprasza wyjątkowych ludzi z całego świata, by zaprezentowali swoje niezwykłe tradycje artystyczne i pozwolili nam zobaczyć i doświadczyć tego, czego być może inaczej nie mielibyśmy szansy poznać. Co roku w lipcu Wrocław staje się sceną dla niezwykłych spektakli, koncertów, rytuałów, ceremonii i spotkań z fascynującymi kulturami całego globu, którym towarzyszą projekcje filmowe, warsztaty, panele dyskusyjne i szereg otwartych dla wszystkich wydarzeń w przestrzeni miejskiej.

FOTO: Już gramy, już oswajamy

10 kwietnia 2014 r. będzie ważną datą dla Teatru 21. Tego dnia zaczął się największy projekt, jaki kiedykolwiek prowadziliśmy. Najdłuższy, najdroższy, z największą liczbą partnerów i uczestników. Liczymy, że w spektaklach i warsztatach weźmie udział ok. 2000 osób.

Za nami już dwa spektakle („I my wszyscy. Odcinek 0″ i „Statek miłości. Odcinek 1″) i 12 godzin warsztatów dla pedagogów. Zobaczcie co robiliśmy z nauczycielami na spotkaniu integracyjnym prowadzonym przez Justynę Sobczyk oraz warsztatach „Wykluczenia-włączanie”, którymi kierowała Justyna Lipko-Konieczna / fot. Wojciech Kazancecki.

Projekt „O!Swój” finansują Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji o wydarzeniu: O!SWÓJ

Wojtek_Kazanecki_0142

Wojtek_Kazanecki_0369

Wojtek_Kazanecki_9343

Wojtek_Kazanecki_9402

Wojtek_Kazanecki_9734

 

Zapraszamy na kolejne działania edukacyjne. Czekamy na zgłoszenia

Teatr 21 serdecznie zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie edukacyjnym „Strach zabija twórczość – twórczość zabija strach!”.

Na projekt składa się cykl warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych zapoznający ich z metodami pedagogiki teatralnej.  Drugim etapem programu jest wizyta z uczniami na spektaklu Teatru 21 pt. „Śmiertelnie trudna gra” poruszającym temat pamięci i śmierci oraz pospektaklowe warsztaty dla najmłodszych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: rezerwacje.teatr21@gmail.com
lub telefoniczny: +48 792 665 861

Więcej informacji o Teatrze 21: www.tear21.pl

Projekt finansowany z funduszy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

1. Po co dziecku teatr? Warsztat o twórczości i odwadze. Wstęp do pracy reżyserskiej w teatrze dziecięcym. / JUSTYNA SOBCZYK
23 maja g.16:00-19:00, 24 maja g. 9:00-10:30
miejsce: SCEK ul. Jezuicka 4

Pierwszy warsztat ma na celu zintegrowanie grupy uczestników i wprowadzenie ich w tematykę teatru włączającego i integrującego. Uczestnicy zapoznają się z działalnością Teatru 21, a także z ideą pedagogiki teatralnej w kontekście pracy z uczniami w szkole. Pierwszy warsztat dotyczy pracy z grupą, uczestnicy poznają ćwiczenia, które pomogą im odejść od sytuacji reżyserujący nauczyciel odtwarzający rolę uczniowie.

2. Raz, Dwa, Trzy…SZUKAM! O tabu w ciele ukrytym. Warsztat tańca i wszelkich poruszeń / JUSTYNA WIELGUS
24 maja g. 10:30-15:30
miejsce: SCEK ul. Jezuicka 4

Opis: Co opowiadać w ruchu i tańcu. Zajęcia wokół improwizacji ruchowej i tanecznej. Jak konstruować proste choreografie, bazujące na dziecięcej wyobraźni, jak stawiać twórcze, otwarte zadania, jak dawać dziecku informację zwrotną.

3. Trudne tematy w literaturze dla dzieci i młodzieży. Od czytania do zabawy teatralnej / JUSTYNA CZARNOTA
30 g. 16:00-19:00 i 31 maja g. 9:00-10:30
miejsce: SCEK ul. Jezuicka 4

Opis: Trudne tematy są coraz częściej poruszane w literaturze dla najmłodszych .Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby twórczego przekładania tekstów literackich na teatralną zabawę. Wspólnie zastanowimy się, jak uczyć tolerancji w kreatywny sposób.

4. Jak zaprojektować warsztat dla uczniów po obejrzanym spektaklu? / WIKTORIA SIEDLECKA- DOROSZ i JUSTYNA CZARNOTA
31 maja g. 10:30-15:30
miejsce: SCEK ul. Jezuicka 4

Poprzez działania teatralne uczestnicy poznają założenia pedagogiki teatru, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki projektowania warsztatu wprowadzającego do przedstawiania lub analizującego obejrzany przez dzieci spektakl. Uczestnicy stworzą autorskie scenariusze warsztatów do konkretnego spektaklu Teatru 21, wcześniej zapoznając się z aktywnymi metodami wspomagającymi uczniów w pełniejszym doświadczeniu teatru.

5. Muzyczność i dziecięcość. W poszukiwaniu wspólnego pola dla kompozycji / SABA LITWIŃSKA
14 czerwca g. 9:00-14:00
miejsce: SCEK ul. Jezuicka 4

Opis: Czym jest muzyka w teatrze, jak ją komponować, jak nią opowiadać ważne historie, jak tworzyć proste kompozycje muzyczne wspólnie z uczniami. Praca na z instrumentami i głosem.

Prowadzący:

Justyna Sobczyk – reżyserująca pedagog teatru (Universität der Künste, Berlin); pedagog (Pedagogika Specjalna, UMK Toruń), absolwentka kierunku wiedza o teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie), stypendystka GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel und Osteuropa, Niemcy), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Niemcy), w 2013 roku stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie studiów aktorka alternatywnego Teatru Wiczy w Toruniu. Od lat tworzy teatr z osobami niepełnosprawnymi (założycielka i reżyserka Teatru 21). Dodatkowo realizuje program pedagogiki teatralnej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W obszarze tym współpracuje z teatrami w całej Polsce. Prowadzi liczne warsztaty dla nauczycieli i instruktorów teatralnych oraz seniorów. Należy do grupy Latających Animatorów Kultury (Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Ę”), jest współzałożycielką Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Reżyserka spektaklu dla dzieci „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana” (nagrodzony na łódzkim festiwalu Teatralna Karuzela).

Justyna Czarnota – absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, gdzie zajmuje się koordynacją projektu Nowa Siła Krytyczna oraz promocją wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży (małe Warszawskie Spotkania Teatralne, Lato w teatrze), a ostatnio była tour menagerem projektów: „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”, „Gdzie jest Pinokio?”, „Pippi Pończoszanka”, „REQUIEMASZYNA”. Współpracuje z Teatrem 21. Jest członkiem Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Wiktoria Siedlecka-Dorosz – absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Teatrolożka, instruktorka teatralna, animatorka działań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością. W trakcie podyplomowych studiów z zakresu arteterapii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbywa staż arteterapeuty w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Współprowadzi „Teatranki” w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Animuje Teatr KLAMRA działający przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”. Prowadzi zajęcia z teatroterapii w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Helenowie. Jurorka konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Ursynowskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Warszawie. Współzałożycielka działającego we Włocławku Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego „Teatr Nasz”, które zajmuje się pracą teatralną z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, z niepełnosprawnymi oraz więźniami.

Justyna Wielgus (aktorka, prowadząca warsztaty) – aktorka, absolwentka studiów na wydziale polonistyki oraz animacji kultury przy Uniwersytecie Warszawskim oraz dwuletniego Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego – Teatr. Aktorka-tancerka, animatorka ruchu, choreografka. Od 11 lat związana z Teatrem Węgajty/ projekt terenowy (role w spektaklach „Synczyzna”, „Upiorny całun”, „Missa Pagana”, współprowadzenie Innej Szkoły Teatralnej oraz współorganizowanie festiwalu teatralnego „Wioska Teatralna”). Przez wiele lat współpracowała z tancerką i choreografką Adalisą Menghini (TanzFabrik/Berlin). Od 4 lat współpracuje z Centre of Performing Art, w ramach której odbyła roczną rezydencję w Narodowym Teatrze Lalkowym /Teatri Kombetar i Kukullave w Tiranie, w czasie której wzięła udział w dwóch spektaklach („Qypi prej balte” i „Meekulia”). Obecnie realizuje film dokumentalny „The black hole of the needle”). Od wielu lat w Polsce i innych krajach Europy prowadzi warsztaty taneczne i teatralne, w tym swój autorski warsztat „Ślady”.

Saba Zuzanna Krasoczko (autorka muzyki, uczestniczka warsztatów) – śpiewaczka,instrumentalistka i aktorka, pedagog. Krytycy podkreślają „niezwykłą moc i rozpiętość oraz przepiękną barwę” jej głosu („Laane Elu”, Estonia) oraz „zdumiewająco wysokie tony” i „przejmujący śpiew” („The Warsaw Voice”). Jako solistka Scholi Teatru Wiejskiego „Węgajty” wystąpiła w repertuarze średniowiecznej muzyki sakralnej w Polsce, Słowenii, Chorwacji, Włoszech i Niemczech. W duecie Sol et Luna wystąpiła również na Litwie, w Estonii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Iranie. Współtworzyła muzykę do spektakli teatralnych, pantomimy i tańca współczesnego, współpracując z twórcami takimi jak: Pat Cremins, Marika Blossfeldt, Christopher Yeatman i Geoffrey Norris. Zagrała pierwszoplanowe role w spektaklach „Upiorny Całun” według „Dziadów” Mickiewicza (reż. Wacław Sobaszek) oraz „Missa Pagana” według poematu Edwarda Stachury z muzyką i w reżyserii Mieczysława Litwińskiego oraz w spektaklu opartym na XVII-wiecznym poemacie Walentego Roździeńskiego „Officina Ferraria” (reż. Andrzej Urbanowicz). Współpracowała z Projektem Terenowym Teatru Wiejskiego „Węgajty” oraz z teatrami „The Cheerful Hamlets” i „Międzymiastowa”. Zgłębia style wokalne innych kultur (klasycznej muzyki perskiej uczyła się w Iranie), spójnie łącząc je ze śpiewem klasycznym. Prowadzi warsztaty głosu, udziela konsultacji. Śpiewa w wielu językach. Występuje w repertuarze muzyki perskiej, litewskiej, chińskiej oraz muzyki współczesnej i średniowiecza. Jest również językoznawcą i tłumaczem.

„O!Swój”, czyli jak podać sobie ręce

70 godzin zajęć dla 40 pedgogów, 20 pokazów spektakli Teatru 21, publikacja podręcznika ze scenariuszami warsztatów. 10 kwietnia zaczynamy wyjątkowe wydarzenie.

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „O!Swój” to komplementarne działanie edukacyjne. Uczestników warsztatów, nauczycieli mazowieckich szkół, chcemy wyposażyć w umiejętności, które ułatwią im partnerskie relacje z uczniami. 36-godzinne zajęcia nie mają być dla pedagogów doraźnym wydarzeniem, ale rzeczywistym spotkaniem z szerokim spectrum edukacyjnych możliwości, jakie daje teatralna scena. Przedłużeniem warsztatów, a raczej ich drugą częścią, będą pokazy spektakli Teatru 21, na których nauczyciele pojawią się ze swoimi klasami. Dla uczniów zorganizujemy godzinne, przed- i pospektaklowe zajęcia – o ich dalszy ciąg w szkołach zadbają pedagodzy. Szkieletem projektu „O!Swój” będzie wyjątkowa teatralna treść – twórczość Teatru 21, w którym grają osoby z zespołem Downa i autyzmem. Uczniów i nauczycieli czeka nie fikcyjna, ale rzeczywista konfrontacja z problemem zagubionej tożsamości, inności, braku tolerancji i wyobcowania. Ufamy, że tak zaplanowany program będzie nie tylko atrakcyjny, ale także pożyteczny.

Startujemy 10 kwietnia spektaklem „I my wszyscy. Odcinek 0″. Instytut Teatralny, godz. 19, bilety: 10 zł

IMG_3815

Najważniejsze to pracować w dobrym towarzystwie (i kompetentnym). W naszym przypadku oba warunki są spełnione. Od lewej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Marceli Sulecki, Dagna Dąbrowiecka, Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Justyna Czarnota, Justyna Sobczyk, Tomasz Daszczuk i Justyna Lipko-Konieczna. Z projektowej drużyny brakuje na fotografii Bożeny Gawerskiej-Panfil, Jakuba Drzewieckiego oraz Joanny Scheuring-Wielgus. No i aktorów, i artystów… Możnaby wymieniać / fot. Wojciech Kazanecki

logo_O_Swoj