Downtown 851x315

CENTRUM SZTUKI WŁĄCZAJĄCEJ: DOWNTOWN

 

IDEA

 

"Centrum Sztuki Włączającej: Downtown" to interdyscyplinarny, łączący wiele instytucji, ośrodek praktyczno-teoretyczny zajmujący się namysłem nad niepełnosprawnością w jej wymiarze społeczno-kulturowym. Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Teatr 21 oraz Biennale Warszawa w ramach finansowanego przez m. st. Warszawa projektu „Niepełnosprawność i społeczeństwo”. Jako instytucja w procesie, "Downtown" rozwija ideę społecznego otwarcia się na osoby z niepełnosprawnościami na polach sztuki, kultury i nauki.

 

"Centrum Sztuki Włączającej: Downtown" nie posiada stałej siedziby,
dlatego włącza się w tkankę różnych instytucji i przestrzeni miejskich.

 

Podstawowym i długofalowym celem, które stawiamy przed sobą jest zainicjowanie daleko idącej zmiany w przestrzeni publicznej. Chcemy nie tylko otwierać sztukę, kulturę i naukę na potrzeby na osób z niepełnosprawnościami, ale również zmieniać otaczjącą nas przestrzeń w bardziej różnorodną.

 

WYDARZENIA

 

Kalendarium naszych działań znajduje się tutaj: LINK 

 

Pierwszy sezon "Centrum Sztuki Włączającej: Downtown" przebiega pod hasłem „Niepełnosprawność i społeczeństwo”. Głównym jego tematem są społeczne mechanizmy wytwarzania niepełnosprawności, sposoby jej reprezentowania w sztuce, mediach, medycynie, nauce, mechanizmy marginalizowania i medykalizacji niepełnosprawności, a także polityczne strategie zarządzania niepełnosprawnością.