O!Swój

Teatr 21 prowadzi trzyletni projekt O!SWÓJ. Dedykujemy go uczniom, nauczycielom, animatorom i pedagodom.

 

O!SWÓJ to:

 

WARSZTATY DLA KLAS

 

Prowadzone w duetach przez twórców i aktorów teatru 21 pod hasłem: "Różnorodność, czyli wydobycie każdego ja". Bohaterami działań będą uczniowie. Chcemy odwołać się do ich pasji i zainteresowań, podkreślając, że klasa jest grupą różnorodną, która powinna wspierać indywidualny rozwój. Co to znaczy wyrazić siebie? Jakiej przestrzeni potrzebujemy, aby móc tego dokonać? Czy będąc sobą jestem "inny"?

 

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W SZKOŁACH: PRZESTRZEŃ WSPÓLNA

 

Rezydencja rozpoczyna się od trwających tydzień odwiedzin. Do szkoły zawitają związani z Teatrem 21 scenagrafowie i plastycy, którzy razem z uczniami będą  ingerować w przestrzeń wspólną. To co zostanie wypracowane pozostanie w szkole. Przez kolejne sześć miesięcy artyści będą badać, obserwować i rozmawiać z uczniami o tym, jak ich wspólne działanie wpływa na ich codzienność w szkole? Jakiej zmiany udało nam się dokonać?

 

WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW KULTURY

 

Prowadzony przez artystów i pedagogów teatru 36-godzinny cykl działań przybliżający temat inności i niepełnosprawności. Uczestnicy pod okiem prowadzących artystów i pedagogów teatru dowiedzą się jak zarządzać różnorodnością, gdzie poszukiwać inspiracji oraz jak przekładać tematy społeczne na język teatru i pracę z uczniami i widzami. Punktem wyjścia do warsztatów będzie repertuar Teatru 21. W 2017 r. cykl realizowany był w partnerstwie z warszawskim Teatrem Studio. Program wyglądał tak:

 

7 PAŹDZIERNIKA 10.00 - 16.00  Rafał Urbacki
Horyzont zdarzeń - przestrzeń wspólna, którą trzeba się podzielić.

 

Jak to zrobić, żeby sobie nie przeszkadzać i dzielić się miejscem, gdzie się jest? Jakie myśli, emocje, stany ciała temu towarzyszą? Czy da się poczuć szczęście w tej sytuacji? Jakich wymiarów należy szukać, by znaleźć dla siebie przestrzeń swobody i wolności? Będziemy pracować głownie w oparciu o metody związane z pracą z tożsamością ciała, ciałem w przestrzeni, stosunkiem ciała do ciała (osoby do osoby). Jako podstawę spotkania potraktujmy podstawy choreografii współczesnej i improwizację ruchową. Podczas warsztatu postaramy się wypracować bezpieczną przestrzeń wymiany doświadczeń i dialogu o naszej różnorodności, która rodzi wzajemną ciekawość i równość.

 

8 PAŹDZIERNIKA  10.00 -16.00  Justyna Sobczyk i Agata Manturzewska
Teatr 21! Aktor!! Jak rozbroić lęk!!!

 

Celem warsztatu jest przyjrzenie się lękowi przed spotkaniem z osobami z niepełnosprawnością. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla nazwania swoich lęków. Czego się boimy w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością, czego boją się nasi uczniowie, jak wspólnie ten lęk oswoić i rozbroić. Jak zadbać o komfort uczniów i swój .Obszar wokół Teatru 21 jest szeroki. Jak wspólnie budować przestrzeń wzajemnego szacunku - powołajmy miejsce dla  wspólnego działania artystów i nauczycieli. Czas start!

 

21 PAŹDZIERNIKA 10.00- 16.00 Justyna Wielgus
Ruchliwość jako metafora myślenia, czyli  o magii żyjącej w działaniach aktorów, w tym aktorów z niepełnosprawnością, amatorów, tancerzy bądź w ulotnej chwili tańca dziecka. Zapraszam do udziału w praktycznym przypatrywaniu się ciału jako zdolnemu do sztuki.

 

Podążając za myślą Alaina Badiou, iż "ciało jest zdolne do sztuki i jest zarazem dokładną miarą tego, w jakim stopniu, w danym momencie, jest ono do niej zdolne" odbędziemy mikro-retrospektywna podróż do archiwum własnych obrazów/ wspomnień naszego ciała w ruchu/ ciało – myślenia. Będziemy rozkodowywać pojęcie ciała tańczącego i ciała teatralnego. Przyjrzyjmy się tzw. ruchowi scenicznemu, różnym metodom jego
powoływania i praktykowania. Na przykładzie spektakli Teatru 21 zobaczymy jak może on się zmieniać i rozwijać, a nawet wytwarzać swój język jako nową jakość warsztatu aktora czy języka przedstawiania. Poddamy analizie jak różne sposoby obecności scenicznej wpływają na widza i kształtują jego relację z aktorem. Podstawą naszej pracy będzie improwizacja ruchowa z elementami improwizacji kontaktowej i ruchu autentycznego, wybrane elementy techniki Labana, Bartenieff oraz Erica Franclina.

 

22 PAŹDZIERNIKA  10.00 - 16.00 Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Sobczyk
Zabierz głos

 

Podczas warsztatów wprowadzimy uczestników w reżysersko-dramaturgiczną metodę pracy, angażującą na równi wszystkich biorących udział w procesie twórczym. Poznamy różne strategie uruchamiania improwizacji dramaturgicznej, prowadzące do kolektywnego budowania treści przedstawienia i wspólnego z aktorami tworzenia scenariusza teatralnego. Zastanowimy się nad zmianą, którą wprowadza budowanie spektaklu jako przestrzeni wspólnej wypowiedzi i nad potencjałem teatru rozumianego jako wielogłos, szczególnie w kontekście polityki partycypacji. 

 

28 PAŹDZIERNIKA 10.00-14.30 warsztat z Agatą Skwarczyńską
Ciało vs przestrzeń

 

Warsztat dotyczyć będzie rozwijaniu pojęcia "ciało". Wraz z uczestnikami przyjrzymy się naszej cielesności, poprzez którą doświadczamy przestrzeni i świata. Nasza cielesność to dosłownie: miejsce które zajmujemy w przestrzeni. To miejsce poddawane jest pomiarom: wzrost, ciężar, wiek, kondycja danego dnia, przebyte choroby, nawyki. Każde jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Scenografia jest w mojej definicji projektowaniem aktywnej przestrzeni umożliwiającej nawiązywanie relacji między ciałami (aktora, widza, obiektów). Pragnę pokazać uczestnikom jak rodzi się pomysł na scenografię. Inspiracja może pochodzić od dowolnego bodźca. Kluczowa jest idea nie wygląd. Razem spróbujemy przymierzyć się do stworzenia wspólnego dzieła.

 

29 PAŹDZIERNIKA 10.00 - 14.30 Sebastian Świąder i Justyna Sobczyk
Wielogłos

 

Warsztat stanowi podsumowanie całości cyklu. Odwołamy się do pamięci, zapamiętanych gestów, sekwencji ruchowych, doświadczeń ciała, a także tekstów i myśli, które pojawiły się podczas pracy podczas kolejnych
spotkań. Stworzymy wspólny performatywny utwór, esej na scenę, zastanawiając się nad teatrem i rolą nauczyciela- pedagoga teatru- reżysera w szkole.

Tisza be aw

Dodatkowe informacje i zapisy na warsztaty: k.galazka@teatr21.pl 

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy