Performatywna siła protestu

Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu
spotkanie i rozmowa wokół książki

21 stycznia 2019, godz. 18:00

miejsce: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa

bilety: wstęp wolny

 

Najnowsza publikacja wydana wspólnie przez Biennale Warszawa i Teatr 21 będzie miała swoją premierę 21 stycznia 2019 roku. Z tej okazji zapraszamy na rozmowę z autorkami wydawnictwa - Justyną Lipko-Konieczną i Eweliną Godlewską-Byliniak. Spotkanie poprowadzi Piotr Morawski z Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Książka „Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu” jest owocem projektu „Centrum Sztuki Włączającej: Downtown” realizowanym wspólnie przez Biennale Warszawa i Teatr 21 między wrześniem a grudniem 2018 roku. 

 

------------------

 

 

Pobierz za darmo:

 

 (8786 KB)  (10924 KB)  (4599 KB) 

 

 

 

 

Drukowana wersja książki trafi do bibliotek, ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się niepełnosprawnością. 

 

------------------

 

O PUBLIKACJI

 

„Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu” to książka wypływająca z namysłu nad protestem osób z niepełnosprawnościami, łącząca perspektywę teoretyczną, aktywizm społeczny, namysł nad historią ruchów osób z niepełnosprawnościami i praktykę artystyczną. 

 

Punktem wyjścia jest tu z jednej strony trwający 40 dni protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, który miał miejsce w polskim sejmie na przełomie kwietnia i maja 2018 roku, z drugiej strony pytanie o różne formy oporu i walki uruchamiane, poddawane krytycznej refleksji, wprawiane w ruch w polu działań teatralnych i performatywnych. Stąd odniesienie do aktualnego spektaklu Teatru 21 – „Rewolucja, której nie było” – nad którym praca toczyła się równolegle do pracy nad niniejszą publikacją. Bezpośrednim śladem spektaklu w książce są teksty Barbary Lityńskiej – jednej z aktorek Teatru 21 – które zostały w nim wykorzystane. Jako silna wypowiedź autorska zafunkcjonowały one w publikacji jako wprowadzenie i komentarz do rozważań na temat protestów osób niepełnosprawnych, w tym ich historycznych kontekstów. „Rewolucja, której nie było” – przywołana tutaj jako punkt odniesienia, potraktowana została również jako konsekwencja wcześniejszych działań Teatru 21 i jego zaangażowania. Stąd odwołanie do jednej z wcześniejszych akcji performatywnych – „Pesach to święto wolności” z kwietnia 2016 roku, która zyskuje nową siłę, kiedy spojrzy się na nią przez pryzmat późniejszego protestu w sejmie – skłania do refleksji na temat języka, autonomii, podmiotowości w kontekście niepełnosprawności.

 

Historyczny kontekst stanowią tu przede wszystkim teksty źródłowe z lat 70. wprowadzające nas w założenia brytyjskiego Związku Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji (UPIAS), którego działalność polityczna i intelektualna dała podwaliny pod tzw. społeczny model niepełnosprawności. Stał się on ważny dla rozwoju aktywizmu osób z niepełnosprawnościami, które rozpoznane zostały jako siła polityczna, a także dla studiów o niepełnosprawności w Wielkiej Brytanii. O ruchu osób niepełnosprawnych w kontekście innych ruchów emancypacyjnych i na rzecz praw obywatelskich traktuje tekst Toma Shakespeare’a – jednego z najważniejszych badaczy brytyjskich disability studies.

 

Innym ważnym kontekstem historycznym przywołanym w publikacji jest historia protestów osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych, przywołana za sprawą fotografii Toma Olina, dokumentującego działania amerykańskich aktywistów od lat 80. 

 

W centrum publikacji znajdują się teksty odnoszące się wprost do protestu sejmowego, uruchamiające różne głosy typy dyskursów – rozmowa aktywistów i osób zaangażowanych w protest, tekst publicystyczny komentujący protest i rozpoznający jego znaczenie jeszcze w takcie jego trwania, w końcu tekst stawiający w kontekście protestu pytanie podstawowe z ducha Hannah Arendt – o prawo do posiadania praw. 

 

------------------

 

RECENZJE

 

„Śmiałość, z jaką autorki/redaktorki łączą różne plany refleksji nad niepełnosprawnością ma nie tylko perswazyjny walor, ale przede wszystkim otwiera oczy na integralną obecność osób niepełnosprawnych w przestrzeni widzialności, jeśli chodzi o kwestie emancypacji i samoorganizacji, performansu i aktywizmu.”
(dr hab. Joanna Krakowska, Instytut Sztuki PAN)

 

„Książka jest reakcją na protest Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Sejmie. Reakcją błyskawiczną, merytoryczną, teoretyczną; łączącą wszystkie zalety humanistyki zaangażowanej, nie tylko komentującej wydarzenia społeczne, lecz dającej narzędzia analityczne, przywołującej odniesienia historyczne i szeroko kontekstualizujące wiosenny protest w Sejmie.”
(dr hab. Piotr Morawski, Uniwersytet Warszawski)

 

------------------

 

Publikacja oraz wydarzenie w ramach projektu “Niepełnosprawność i społeczeństwo” realizowanego przez Biennale Warszawa we współpracy z Teatrem 21, ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Closest spectacles:

21.01.2019 / 18:00

Zrzut ekranu 2019 01 9 o 21.15.08