O!Swój

O!SWÓJ to projekt artystyczno-edukacyjny dedykowany uczniom, nauczycielom, animatorom i pedagogom.


Od lutego 2018 r. prowadzimy kolejne bezpłatne zajęcia:


- warsztaty dla klas "Różnorodność, czyli wydobycie każdego ja" (dla wszystkich poziomów nauczania)
- warsztaty dla nauczycieli (wrzesień-październik  2018)
- rezydencje artystyczne w szkołach.

Ilość warsztatów i miejsc ograniczona! Zajęcia prowadzą pedagodzy teatru oraz aktorzy Teatru 21.


Zainteresowanych prosimy o kontakt: Kora Gałązka (k.galazka@teatr21.pl), Anna Jaszuńska  (a.jaszunska@teatr21.pl)


O!SWÓJ 2017| RAPORT |  


WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Prowadzone w duetach przez twórców i aktorów Teatru 21 pod hasłem: "Różnorodność, czyli wydobycie każdego ja". Bohaterami działań są uczniowie. Chcemy odwołać się do ich pasji i zainteresowań, podkreślając, że klasa jest grupą różnorodną i powinna wspierać indywidualny rozwój. Co to znaczy wyrazić siebie? Jakiej przestrzeni potrzebujemy, aby móc tego dokonać? Czy będąc sobą jestem "inny"?

2017 | FOTO
 

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE W SZKOŁACH: PRZESTRZEŃ WSPÓLNA

Celem rezydencji jest stworzenie instalacji artystycznej. Kształt i tematyka instalacji powstanie podczas regularnych spotkań artysty scenografa oraz pedagoga teatru z uczniami. Hasłem, które defniuje działanie brzmi "Przestrzeń wspólna". Podczas warsztatów uczniowie stworzą koncepcję, która będzie bezpośrednią odpowiedzią na ich potrzeby dotyczące szkolnej przestrzeni. To, co zostanie wypracowane pozostanie w szkole. Przez kolejne miesięce artyści będą badać, obserwować i rozmawiać z uczniami o tym, jak ich wspólne działanie wpływa na ich codzienność w szkole, jakiej zmiany udało się dokonać. Rezydecje objęte są badaniami socjologicznymi po zakończonym procesie.
 

Rezydencja to sześć spotkań po 90 min. We wszystkich uczestnicy ta sama klasa. 


Rezydencje artystyczne projektu O!SWÓJ 2017: Ewa Machnio (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych przy ul. Łuckiej w Warszawie), Jakub Drzastwa (VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie), Stefan Kornacki (XXVII LO im. Czackiego w Warszawie)


2017 | VIDEO | FOTO


WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW KULTURY


To 36-godzinny cykl wydarzeń, w którym uczestnicy, pod okiem prowadzących artystów i pedagogów teatru, pracują w teatralnych przestrzeniach nad zarządzaniem różnorodnością, rozmawiają i poszukują inspiracji oraz uczą się jak przekładać tematy społeczne na język teatru i pracę z uczniami, z widzami. Punktem wyjścia do warsztatów jest repertuar Teatru 21.


Warsztaty dla nauczycieli i animatorów kutlruy projektu O!SWÓJ 2017:


Rafał Urbacki ("Horyzont zdarzeń - przestrzeń wspólna, którą trzeba się podzielić") 

Justyna Sobczyk i Agata Manturzewska ("Teatr 21! Aktor! Jak rozbroić lęk!") 

Justyna Wielgus ("Ruchliwość jako metafora myślenia") 

Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Sobczyk ("Zabierz głos"),

Agata Skwarczyńska ("Ciało vs przestrzeń") 

Sebastian Świąder i Justyna Sobczyk ("Wielogłos")


2017 | VIDEO | FOTO

 

Oswoj %281%29

Dodatkowe informacje i zapisy na warsztaty: Kornelia Gałązka (k.galazka@teatr21.pl) oraz Anna Jaszuńska (a.jaszunska@teatr21.pl) 

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy