Odzyskiwanie pamięci

Odzyskiwanie pamięci o zagładzie osób niepełnosprawnych: historia, kultura i empowerment

wykład i wprowadzenie do spektaklu


prowadzenie: dr Katarzyna Ojrzyńska

miejsce: Sala Pomnikowa - Muzeum POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa
darmowe wejściówki dostępne on-line: bilety.polin.pl

 

Tematem przewodnim wykładu są współczesne sposoby upamiętniania niepełnosprawnych ofiar nazistowskiej eksterminacji, które w ramach prowadzonej polityki uznano za „życie niegodne życia” („Lebensunwertes Leben”). Zagadnienie to zostanie omówione w różnych kontekstach kulturowych, ze szczególnym naciskiem na kontekst niemiecki, austriacki, polski i anglojęzyczny. W wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze tendencje widoczne w wypracowywanej obecnie polityce pamięci o tych tragicznych i w dużej mierze zapomnianych wydarzeniach z okresu drugiej wojny światowej. Na szczególną uwagę zasługuje strategia upamiętniania blisko związana z aktywizmem osób niepełnosprawnych i najbardziej widoczna w krajach, w których tego rodzaju formy działalności – w dużej mierze oddolne,  rozwijają się szczególnie prężnie, czyli przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Polega ona na odzyskiwaniu własnej historii przez członków społeczności osób niepełnosprawnych. Nawiązując do teorii postkolonialnej, a w szczególności do słynnej frazy Salmana Rushdiego, owe próby reinterpretacji istniejących narracji historycznych z perspektywy tej grupy osób, których głos w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym wielu krajów jest w dalszym ciągu często pomijany lub spychany na margines, można zatem nazwać „odpisywaniem [sprawnemu] centrum”. Tak zarysowany obszar rozważań będzie istotnym punktem wyjścia do refleksji o dotychczasowych sposobach przedstawiania zagłady osób niepełnosprawnych w kulturze polskiej.

 

Katarzyna Ojrzyńska – asystent w Zakładzie Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej UŁ. Zajmuje się współczesnym dramatem anglojęzycznym, a w szczególności twórczością autorów irlandzkich. Jej rozprawa doktorska poświęcona była przedstawieniom tańca we współczesnym dramacie irlandzkim. Zainteresowania badawcze Katarzyny Ojrzyńskiej oscylują wokół kultury i literatury Irlandii, studiów nad niepełnosprawnością, a przede wszystkim wokół dramatu i teatru współczesnego, a w szczególności przedstawień i sposobów wykorzystania w nich ciała. Prowadzi zajęcia między innymi z dramatu, literatury i kultury, pisania akademickiego, pisania kreatywnego oraz przekładu literackiego.

 

Wykład jest wprowadzeniem do spektaklu “Tisza be-Aw” prezentowanym w Muzeum POLIN.

 

dodatkowe informacje: Wydarzenie tłumaczone na PJM.

 

Wydarzenie w ramach projektu “Niepełnosprawność i społeczeństwo” realizowanego przez Biennale Warszawa we współpracy z Teatrem 21, ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Najbliższe spektakle:

19.10.2018 / 18:45

Odzysk 1200b