Gap się!
Drugi sezon Centrum Sztuki Włączającej

 

Drugi sezon Centrum Sztuki Włączającej, który zatytułowaliśmy  “Gap się!”, Teatr 21 chce poświęcić refleksji związanej z widocznością osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej.

 

Jako grupa teatralna od lat pracująca na scenie z „obrazami nie do przyjęcia” i w tym sensie świadoma wagi spojrzenia, które obdarza uwagą i nie ucieka od niechcianych widoków, postanowiliśmy zająć się mechanizmami patrzenia, powodami widzenia i niewidzenia. W cyklu działań artystycznych, edukacyjnych i naukowych, którym towarzyszy hasło „Gap się!” chcielibyśmy sięgnąć do własnych doświadczeń, ale równocześnie przywołać dorobek zagranicznych badaczy i artystów podejmujących refleksję o niepełnosprawności na polu sztuki i nauki, których dokonania są na razie w Polsce słabo znane, a na Zachodzie przyczyniły się do zniesienia wielu barier społecznych i kulturowych między osobami pełnosprawnymi i osobami z niepełnosprawnościami.

 

Jakie obrazy są odrzucane lub marginalizowane w przestrzeni miasta? Na co i na kogo nie chcą się patrzeć mieszkańcy i mieszkanki Warszawy? W czerwcu i lipcu 2019 roku socjolożka dr Bogna Kietlińska i mgr Aleksandra Zalewska-Królak przeprowadziły dla Teatru 21 jakościowe badania eksploracyjne na temat "obrazów odrzuconych w przestrzeni publicznej”. Dzięki nim powstała lista obrazów najczęściej odrzucanych przez Warszawiaków.  

 

Wyniki tego badania zostały przekazane artystom wizualnym Annie Koźbiel-Walas i Radosławowi Stańcowi. Na ich podstawie Radosław Staniec zaprojektował billboardy, które w artystycznej formie pokazują wyniki zleconych przez Teatr 21 badań; jednocześnie powstałe grafiki próbują grać ze spojrzeniem przechodniów i z samą formą billboardu. Wielkoformatowe plakaty zawisły na terenie Warszawy 1 grudnia 2019 roku. 

 

Kolejnym etapem pracy nad tematem obrazów odrzuconych i gapienia się jest performans, który powstał z inspiracji badaniami i grafikami. ”PokaZ”, którego pierwsze wystawienia zaplanowane są na 2-4 grudnia 2019 roku w Zachęcie, to wydarzenie artystyczne, które w samym centrum uwagi stawia wzrok. Pomysłodawczynie performansu - Justyna Wielgus i Justyna Lipko-Konieczna - zaprosiły do pracy siedmiu performerów z Polski i zagranicy, by wspólnie eksplorować temat spojrzenia, niewidzialności, hiperwidoczności, aktu odwrócenia wzroku.

 

Więcej o performansie "PokaZ" przeczytaj TUTAJ.

 

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy

Wydarzenie w ramach "GAP SIĘ!" - drugiego sezonu Centrum Sztuki Włączającej realizowanego przez Teatr 21 w ramach Domu Tymczasowego Teatru 21 w Zachęcie.

 

 

 

 

 

Najbliższe spektakle:
Gapsie billboard kopia