(Kłopotliwa) widzialność protez
Design i niepełnosprawność

16 grudnia 2019, godz. 18:00
(Kłopotliwa) widzialność protez. Design i niepełnosprawność
wykład dr Magdaleny Zdrodowskiej

 

Wydarzenie tłumaczone na polski język migowy (PJM)

 

Czy protezy powinny być ładne? Co oznacza kolor „cielisty”? Czemu okulary są sexy, a aparat słuchowy nie? Czy logo niepełnosprawności obrazuje emancypację osób z niepełnosprawnościami?

Nad tymi i innymi kwestiami związanymi z projektowaniem dla osób z niepełnosprawnościami zastanowimy się podczas wykładu i seminarium. Widzialność protez -  czy to pomysłowo kamuflowanych wiktoriańskich trąbek słuchowych czy dumnie eksponowanych protez z włókna węglowego amerykańskich weteranów – jest istotnym elementem polityk niepełnosprawności. To, jak projektuje się protezy, czy zwraca się uwagę na ich estetykę, kto zaangażowany jest w proces projektowania (czy są to przyszli użytkownicy?) ma znaczenia dla tego, jak technologie te postrzegane są zarówno przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i innych ludzi.

Przyjrzymy się praktykom ukrywania protez, używania ich, gdy nie są potrzebne, odrzucania w publicznych performansach oraz wykorzystywania jako metafory, tematu i tworzywa w praktykach kreatywnych.

 

-----------------------

 

wstęp wolny (darmowe wejściówki do odbioru od godz. 17:30)

miejsce: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (pl. Małachowskiego 3, Warszawa)

 

-----------------------

 

Dr Magdalena Zdrodowska - etnolog i medioznawca, z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie prowadzi kursy z dziedziny kulturoznawstwa i medioznawstwa. Aktualnie koncentruje się na skomplikowanych relacjach g/Głuchych i technologii w tym: technologii rządzenia, medycznych, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku a także technologii dedykowanych osobom niesłyszącym. Jest w trakcie realizacji projektu badawczego Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku.

 

-----------------------

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy

 

Wydarzenie w ramach "GAP SIĘ!" - drugiego sezonu Centrum Sztuki Włączającej realizowanego przez Teatr 21 w ramach Domu Tymczasowego Teatru 21 w Zachęcie. 

 

Najbliższe spektakle:

16.12.2019 / 18:00

Klopotliwa widzalnosc protez 1920x1080