O patrzeniu na ludzką różnorodność
Seminarium w ramach sezonu GAP SIĘ!

 

19 października 2019, godz. 15:00
O patrzeniu na ludzką różnorodność i jej postrzeganiu
seminarium Katarzyny Ojrzyńskiej

 

Podczas prowadzonego przez dr Katarzynę Ojrzyńską seminarium poddamy analizie film „Sanctuary” („Schronienie”, reż. Len Collin, 2016). Ten wielokrotnie nagradzany obraz przyczynił się w znaczący sposób do istotnej zmiany w irlandzkim prawie karnym, które do niedawna znacznie ograniczało prawo osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia współżycia seksualnego. W jaki sposób film Collina przełamuje pewne stereotypy dotyczące niepełnosprawności intelektualnej? W jaki sposób kształtuje nasze postrzeganie postaci oraz samych aktorów? Omówimy również obecne w obrazie wątki parodystyczne i karnawałowe, podejmiemy historie jego twórców oraz historię aktywizmu osób niepełnosprawnych w Irlandii.

 

Fragmenty filmu w języku angielskim.

 

Sanctuary Trailer from Len Collin on Vimeo.

 

-----------------------

 

wstęp wolny 
 

Wymagana bezpłatna rejestracja przez formularz na stronie: 
https://zacheta.art.pl/pl/kalendarz/o-patrzeniu-na-ludzka-roznorodnosc-i-jej-postrzeganiu-2
 

miejsce: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (pl. Małachowskiego 3, Warszawa)

 

-----------------------

 

Dr Katarzyna Ojrzyńska badaczka zajmująca się studiami o niepełnosprawności, dramatem, teatrem oraz studiami irlandzkimi. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie od kilku lat wprowadza elementy kulturowych studiów o niepełnosprawności do programu nauczania anglojęzycznej literatury i kultury. Jest autorką monografii “Dancing As If Language No Longer Existed”: Dance in Contemporary Irish Drama (Peter Lang 2015) oraz tłumaczką książki Rosemarie Garland-Thomson Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym, która ukaże się w tym roku nakładem Fundacji Teatr 21.

 

-----------------------

 

Wydarzenie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy

 

Dom Tymczasowy Teatru 21 w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki 

 

 

Najbliższe spektakle:

21.01.2019 / 18:00

19.10.2019 / 15:00

Sanctuary 1920x1080