Polityczność niepełnosprawności

8 grudnia 2018, godz. 19:30

 

Polityczność niepełnosprawności
wykład

 

miejsce: Teatr SOHO (ul. Mińska 25 bud. 74, Warszawa)
prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna, Ewelina Godlewska-Byliniak
bilety: wstęp wolny
dodatkowe informacje: Wydarzenie tłumaczone na PJM.

 

Kiedy w marcu 2016 roku artyści skupieni w Teatrze 21 zdecydowali się wyrazić publicznie swój sprzeciw wobec języka nienawiści obecnego w debacie publicznej i uderzającego w osoby z niepełnosprawnościami, używanego przez prominentnego i budującego swoją osobowość na skandalu i szoku Janusza Korwina-Mikkego, nic nie zapowiadało jeszcze, że prawa osób z niepełnosprawnościami, w tym prawo do poszanowania godności osobistej, znajdą się w centrum zainteresowania opinii publicznej na długie tygodnie. Wczesną wiosną 2016 roku w ramach obchodów żydowskiego święta Pesach Teatr 21 przygotował na zaproszenie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin performans „Pesach. Święto wolności”. Aktorzy odczytali kolejne  artykuły z Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i wraz z publicznością wędrowali przez zasłonięte zwykle przed zwiedzającymi zaplecze muzeum z wielkimi literami  tworzącymi słowo WOLNOŚĆ, by złożyć je pod pomnikiem Bohaterów Getta. Prawo do wolności, w tym do wolności wypowiadania się w swoim imieniu, stanowiło wyzwanie rzucone dyskursowi politycznemu traktującemu osoby z niepełnosprawnością przedmiotowo, a często też obraźliwie. Wiosną 2018 roku, roku w którym Polska Rzeczpospolita hucznie obchodzi 100 lecie odzyskanie niepodległości, prawo do wolności i samodzielności stało się jednym z głównych postulatów 40 dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na najważniejszej polskiej scenie publicznej - w sejmie. Jednak protest osób z niepełnosprawnościami nie przyciągnął pod sejm tłumów, odbywał się bowiem w kulisach, w przestrzeniach prywatnych, bo Polska to kraj wciąż mało dostępny, także w tym podstawowym sensie dostępu do podróżowania i przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami. W kulisy też chciała zepchnąć protestujących polska większość parlamentarna. A jednak protest ten odbył się, jego rzecznikami były osoby z niepełnosprawnościami, wypowiadające się w swoim imieniu, walczące o swoją przestrzeń do życia, o równe prawo do wolności. Podczas wykładu poświęconego temu wydarzeniu, a także relacji między politycznością i niepełnosprawnością, wspólnie przyjrzymy się archiwum protestu, artefaktom, fragmentom relacji, wypowiedzi, które stanowią kamień milowy w walce osób z niepełnosprawnościami o prawa człowieka i obywatela. 

 


Ewelina Godlewska-Byliniak (1982) – kulturoznawczyni, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW (2006), obecnie adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Autorka książek Tadeusz Kantor: sobowtór, melancholia, powtórzenie (2011) oraz Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza (2012), redaktorka antologii Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie (2017). Zajmuje się wybranymi zjawiskami teatralnymi (głównie XX wieku), a także historyczno-kulturową zmiennością pojęcia melancholii, kategorią głosu w humanistyce współczesnej oraz kwestią reprezentacji odmienności (przede wszystkim cielesnej) w kulturze. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kategorii niepełnosprawności w teatrze i widowiskach XX wieku.

 

Justyna Lipko-Konieczna – dramaturżka, pedagożka i badaczka teatru, feministka. Absolwentka Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz studiów doktoranckich w IKP UW. Współtwórczyni programu studiów Pedagogika Teatru (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, IKP UW), na których prowadzi zajęcia. Od 2012 roku dramaturżka Teatru 21, w którym łączy teorię z praktyką, wprowadzając w obszar teorii teatru polskiego perspektywę studiów nad niepełnosprawnością. Razem z Eweliną Godlewską-Byliniak jest redaktorką książek 21 myśli o teatrze oraz Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie.


-------------------

 

Wydarzenie w ramach projektu “Niepełnosprawność i społeczeństwo” realizowanego przez Biennale Warszawa we współpracy z Teatrem 21, ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Najbliższe spektakle:

08.12.2018 / 19:30

Poli 1920b