Szkoła oswajania

 

data: 28-29 września 2019
miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4, Warszawa) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlane (ul. Przyrynek 9, Warszawa)

 

Konferencja dla nauczycieli SZKOŁA OSWAJANIA ma charakter warsztatowo-dyskusyjny, i jest wynikiem doświadczeń, obserwacji, refleksji zdobytych przede wszystkim w ramach trzyletniego projektu O!SWÓJ realizowanego przez Teatr 21 w warszawskich szkołach.
Szkoła publiczna jest przestrzenią wspólną. Nie mamy dużego wpływu na cały system, ale ufamy, że można twórczo zmieniać i oswajać szkołę, korzystając z potencjału, który tkwi w nauczycielach i mikrośrodowisku każdej szkoły.


Wspólnie, w różnorodnym gronie chcemy wesprzeć ten potencjał. Porozmawiamy o szkole i spróbujemy znaleźć nowe źródła dla lepszego, opartego na empatii funkcjonowania szkoły i wszystkich jej współtwórców, do których zaliczamy nauczycieli, uczniów, rodziców czy instytucje kultury.

 

Pragniemy spotkać ze sobą nauczycieli, artystów, kuratorów, pedagogów teatru oraz badaczy, dla których ważna jest edukacja oparta na dialogu, szacunku dla różnorodności, otwarta na miasto i jego ofertę, nie uciekająca od wyzwań i problemów.

 

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym za pomocą twórczych narzędzi z obszaru sztuki. Chcemy przenieść pracę nad szkołą w przestrzeń pracy nad relacjami panującymi w szkole, w przestrzeń kreatywnej pracy projektowej czerpiącej z potencjału uczniów, budującej poczucie wspólności i demokracji, przy pełnym poszanowaniu różnorodności.

 

W programie konferencji SZKOŁA OSWAJANIA m.in.: najnowszy spektakl Teatru 21 „Trolle” (przygotowywany z myślą o młodych widzach z klas I-III), warsztat do spektaklu, wykłady, otwarte dyskusje, jak również warsztaty teatralne, warsztaty z porozumienia bez przemocy, oraz warsztaty z krytycznego i twórczego działania.

 

------------------ 

 

Konferencja odbywa się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4, Warszawa) oraz w Technikum Architektoniczno-Budowlanym (ul. Przyrynek 9, Warszawa).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Szczegółowy program konferencji i zapisy: http://bit.ly/Szkola-OSWAJANIA

 

-------------------

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


Współfinansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
 

WCIES

Partnerem konferencji jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 

 

Najbliższe spektakle:

05.12.2018 / 12:00

10.12.2018 / 12:00

12.12.2018 / 12:00

12.12.2018 / 14:00

28.09.2019 / 09:30

Szko%c5%82a oswajania bez napisow