Przejdź do KONTAKT

OBECNOŚĆ

Projekt performatywny
Obecność

„Obecność” to performatywny projekt przygotowany przez dwóch Partnerów polskich: Teatr 21 i CK ZAMEK we współpracy z norweskim CODA Oslo International Dance Festival.

 

Realizowany jest w latach 2022–2023 dzięki grantowi z Funduszy Norweskich
i EOG. Pokazy spektakli Partnerów polskich, gościnne przedstawienia czołowych światowych kolektywów, spotkania z wybitnymi twórcami, warsztaty, taneczne laboratoria, panele dyskusyjne i publikacja z zapisem wywiadów z uczestnikami projektu – wszystko to będzie wynikiem współpracy i wymiany doświadczeń artystów z Polski i Norwegii. Kilkadziesiąt wydarzeń, trzech partnerów, dwa kraje, kilka miast.

 

Cele projektu to: wypracowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych form działalności kulturalnej, włączenie na szeroką skalę w działalność kulturalną artystów z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Rozbijanie schematów poznawczych i stereotypów, w ramach których funkcjonuje społecznie i kulturowo definiowana niepełnosprawność, dotyczyć będzie zarówno twórców zaangażowanych w realizację wydarzeń, jak i szeroko rozumianego grona odbiorców.

 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze
norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE –kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 

Wszystkie programy i działania finansowane w ramach Funduszy norweskich i EOG opierają się na wspólnych wartościach, takich jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Przyświeca im nadrzędne hasło: WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ EUROPY ZIELONEJ, KONKURENCYJNEJ I SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

 

W ramach realizowanego projektu OBECNOŚĆ odbyły się w roku 2022 prezentacje spektakli Teatru 21 w siedzibie Partnera CK Zamek:

POKAZ
oraz warsztaty towarzyszące spektaklowi z Dianą Bastos Niepce:

HAMER

oraz warsztaty z Justyną Sobczyk

w 2023 zaplanowano w Warszawie między innymi:

TRANQUILLO

Warsztaty ruchowo-choreograficzne – prowadzenie Janusz Orlik

Warsztat ruchowo-choreograficzny z Marią Teresą Engdahl-Høgåsen

Obecność