Przejdź do KONTAKT

Tworzenie świata CRIP - spotkanie z Robertem McRuerem

wykład i rozmowa
Spotkanie z McRuerem

Robert McRuer to amerykański badacz i wykładowca, który wniósł olbrzymi wkład w
międzynarodowe studia o odmieńczości i niepełnosprawności. Dziś jest on uznawany za
jednego z najważniejszych inicjatorów zaangażowanych w rozwijanie badań o
niepełnosprawności queer, a perspektywa, którą zaproponował w swoich badaniach jest znana
jako teoria crip (teoria kalectwa). Badacz ten używa różnych sposobów, by podważyć
głęboko zakorzenione w kulturze i w społeczeństwie faworyzowanie sprawności i przywołuje
rożne przykłady twórczości artystów z niepełnosprawnościami, które wpisują się w nurt tak
zwanej kultury kalectwa (ang. crip culture). McRuer przechwytuje słowo kaleka (ang. crip),
które w języku angielskim „zawsze będzie się kojarzyć boleśnie z historią napiętnowania i
pogardy” i przywołuje pozytywne skojarzenia związane z tym pojęciem – istniejące
równolegle do jego negatywnych znaczeń. To zestawienie dwóch skrajnie przeciwnych
sposobów rozumienia słowa crip sprawia, że nabiera ono iście subwersywnego wydźwięku.
Termin ten wzbogacony o pozytywne skojarzenia przestaje wskazywać na to, co patologiczne
i tak jak sama niepełnosprawność, może być afirmowany jako forma ludzkiej różnorodności
oraz źródło artystycznej kreatywności. Słowo kaleka/crip staje się „wyznacznikiem nowego
wzorca niepełnosprawności ujawnionej i dumnej”, ale też ekstrawaganckiej i wyzywającej.

Robert McRuer uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Illinois w 1995 roku. Jego
najbardziej znane książki to “The Queer Renaissance: Contemporary American Literature and
the Reinvention of Lesbian and Gay Identities oraz “Crip Theory: Cultural Signs of Queerness
and Disability. McRuer jest także wraz z Anną Mollow współredaktorem powszechnie
uznanej i docenionej antologii “Sex and Disability”. Obecnie jest profesorem języka
angielskiego na The George Washington University w Waszyngtonie.

28.01.2023, godz. 15.00-17.00
Spotkanie po wykładzie poprowadzi Magdalena Zdrodowska.
Wstęp wolny
Tłumaczenie PJM.

NEWSLETTER

Zapoznałem się z polityką prywatności