Karolina Wiktor w ramach projektu ``EXIT``

Artystka wizualna, performerka i pisarka. W latach 2001–2010 tworzyła razem z Aleksandrą Kubiak jedne z najbardziej radykalnych feministycznych wypowiedzi artystycznych w ramach duetu performerskiego Grupa Sędzia Główny. W swoich pracach performerki sięgały do kwestii podstawowych wolności kobiet w patriarchalnym społeczeństwie, poddawały swoje ciała doświadczeniom opresji fizycznej i symbolicznej, badały relacje władzy i seksualności, angażując widzów i prowokując ich do przekraczania społecznych konwencji. Ich wybrane wystawy i akcje to m.in. : Rozdział III, w ramach 4 x performance, Galeria BWA, Zielona Góra, 2002; wystawa konkursowa Spojrzenia 2007 — Nagroda Fundacji Deutsche Bank, Zachęta, 2007; Być jak Sędzia Główny, BWA Wrocław, Galeria Awangarda, 2010; prace w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki, Fundacji Signum w Poznaniu).

Zwrot w twórczości Karoliny Wiktor nastąpił w 2009 roku, kiedy to artystka doświadczyła udaru mózgu. Stan afazji i proces rehabilitacji, który jej towarzyszy stały się z czasem polem artystycznych poszukiwań, które pozwoliły jej spojrzeć na zaburzenia afatyczne w twórczy i poetycki sposób, zatem radykalnie inaczej niż w ich stereotypowym postrzeganiu. Jak pisze Karolina Muca „W jej tekstach i pracach artystycznych retorykę końca i przełomu stopniowo zastępowała retoryka nadziei i szansy, miejsce szoku zajęła afirmacja doświadczenia”. Od tej pory Karolina Wiktor zajmuje się tworzeniem poezji wizualnej. Jej pierwszym projektem artystycznym po udarze był blog, w którym teksty stworzone przez artystkę łączą się z różnego rodzaju odesłaniami do innych miejsc w przestrzeni wirtualnej, tworząc wciągający i intrygujący intertekst (www.afazja.blogspot.com).

Przedłużeniem bloga jest wydana w 2014 roku poetycka autobiografia Wołgą przez afazję (Wydawnictwo Ha!art) – zaproszenie do świata afazji, której poznanie wymaga wynalezienia zupełnie nowego języka. Książka ta ma ogromne, wzmacniajcie znaczenie dla osób, które doświadczają afazji i barier, także społecznych, z nią związanych. Artystka rozwija swoje poszukiwania w takich pracach jak „Gra w Litery” (po raz pierwszy pokazywana na wystawie „Nowe Ilustracje”, Białystok, 2016) gdzie dekonstruuje zastany alfabet i proponuje własny, w którym każdy może wyrazić swój stosunek do przeżywanej rzeczywistości – w niezmiennie, jak miało to miejsce w pracy duetu Grupa Sędzia Główny, krytyczny sposób. Daje to niezwykle poruszające, mocne i aktualne efekty, jak w wystawie Pustostan nienawiści (w ramach Festiwalu Łódź 4 Kultur) w której artystka przygląda się językowi przemocy i mowie nienawiści. Wystawa ta stała się podstawą do stworzenia nowej książki artystycznej pod tym samym tytułem.

Za swoją pracę Karolina Wiktor została W 2017 roku uhonorowana prestiżową nagrodą Katarzyny Kobro.

Czym jest dla mnie Exit?

To uruchomienie projektów sztuki społecznie użytecznej – łączącej osoby wykluczone przez niesprawność z osobami, które przez niewiedzę wykluczają innych. Exit to obszar między literami, który można nazwać przestrzenią dialogu.

W ramach projektu Exit pracuję nad:

Projekt można podzielić na dwie osobne części ale łączące się w naturalny sposób arytmetyką czasu i narracji. Jedna część wynika z drugiej. Od Niezbędnika Afazjan – performatywnym wyjściem Afazjan w przestrzeń społeczną. Dzięki własnemu doświadczenie pokazuje, jak łatwiej żyć samodzielnie i przestać się bać)))) Po rozmowy online – „Rozmowy o Otwarciu”

1 część „Niezbędnik Afazjan” –
Rejestracja spaceru ulicami Warszawy, w trakcie którego opisuję możliwości wyjścia z problemu niesprawności.
Rejestrację zaczynamy od F – Fotografie?! Mnie nie rób mi zdjęć —- ))))

2 część „Rozmowy o Otwarciu” –
Dzięki aplikacji Zoom będzie można ze mną rozmawiać na tematy różne, ale odnoszące się w ten czy inny sposób do niesprawności neurologicznej. Zapraszam wszystkich szczególnie po udarach, opiekunów lub osoby zainteresowane projektem. Oczywiście z każdą osobą będę rozmawiać wyjątku. Rozmowy będą się odbywać przez 2 tygodnie.

Niezbędnik Afazjanina

Oglądaj wersję z AUDIODESKRYPCJĄ

Projekt Exit jest inicjatywą CSzW, w której sercu jest budowanie artystycznej wymiany między twórcami z niepełnosprawnościami i twórcami pełnosprawnymi. Zależy nam na wywołaniu szerszej refleksji dotyczącej strategii włączających i tworzeniu prawdziwie różnorodnych i skutecznych modeli społecznych w sztuce, realnie wzbogacających naszą sferę publiczną na poziomie dyskusji o doświadczeniach, które objęte są tabu społecznym (choroba, nienormatywność), na poziomie estetyki i nowych obrazów, dla których chcemy znaleźć miejsce, w końcu na poziomie poszerzania wyobrażenia o tym, co mieści się w granicach sztuki.

czytaj więcej

Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"