Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie teatr21.pl (dalej jako „Serwis”)

Administratorem oraz właścicielem Serwisu www.teatr21.pl jest Fundacja Teatr 21 z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 59A/3, 01-802 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602352, NIP 1182121973, adres poczty elektronicznej: teatr21@teatr21.pl(dalej jako: „Teatr 21”).

W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Teatr 21, zapoznać się z treścią publikacji, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych wydarzeń lub też wesprzeć nas poprzez wpłatę darowizny.

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Na potrzeby tego dokumentu każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu jest użytkownikiem (dalej jako „Użytkownik”)

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej.

Stosowane przez nas pliki cookies:

 1. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 2. Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
 3. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić, ani usunąć.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Każda przeglądarka umożliwia wyłączenie obsługi plików cookies.

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

W ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane:

 1. W celu wysyłki newslettera dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Kiedy będziesz dokonywać darowizny Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f RODO, w opisanym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu przekazania darowizny na rzecz Teatr 21 poprzez wykorzystanie formularza dostępnego w Serwisie, jest niezbędne. W sytuacji, w której chcesz wesprzeć Teatr 21 i nie podawać danych w formularzu, możesz skorzystać z tradycyjnego przelewu bankowego i wpłacić darowiznę na numer rachunku Teatr 21, który jest podany w stopce Serwisu.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

 1. FreshMail sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 2. PayU S.A. – pośrednik płatności – w celu przechowywania wymaganych prawem danych osobowych na serwerze, w ramach którego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.
 3. EWEJŚCIÓWKI.PL sp. z o.o. – w celu zawarcia umowy sprzedaży biletów na spektakle organizowane przez Teatr 21.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W niniejszej Polityce Prywatności Serwisu dotyczącej retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

w przypadku, gdy Teatr 21 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody
Użytkownika, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

 1. w przypadku, gdy Teatr 21 przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas będą one przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Teatr 21 może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informacje o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione.