Celem naszych działań jest upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz inspirowanie do pracy innowacyjnymi metodami z obszaru pedagogiki teatru.