Fundacja Teatr 21

Fundacja Teatr 21
ul. Marymoncka 59a/3
01-802 Warszawa

Centrum Sztuki Włączającej/Teatr 21:
ul. Skoczylasa 10/12
03-469 Warszawa

NIP 118-212-19-73
REGON 364125930
KRS 0000602352

 

Fundacja Teatr 21 jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Przekaż nam swój 1,5%!
W zeznaniu podatkowym wpisz nasz nr KRS: 0000602352

 

Teatr 21 to zespół teatralny, którego aktorami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. W ciągu 18 lat swojej działalności stworzył kilkadziesiąt spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach w całej Polsce. Grupa występowała na festiwalach krajowych (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicznych (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). W 2019 roku spektakl “Rewolucja, której nie było” został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym “Boska Komedia” w Krakowie. Oprócz działalności artystycznej Teatr 21 zajmuje się również edukacją, pedagogiką teatru, działalnością wydawniczą, organizuje konferencje, wykłady i pracuje w międzynarodowych sieciach. W 2021 Teatr 21 został nagrodzony Paszportem POLITYKI w kategorii “Teatr”.

Obecnie Teatr 21 tworzy projekt Centrum Sztuki Włączającej, które jest pierwszą społeczną instytucją kultury w Warszawie w całości dedykowaną twórczości artystów z niepełnosprawnościami. Jego głównym zadaniem jest włączanie w pole sztuki, kultury i nauki różnorodnych grup społecznych. Mają tu miejsce m.in. spotkania z artystami, warsztaty dla rodzin i osób starszych, wykłady z zakres studiów o niepełnosprawności i sztuce osób z niepełnosprawnościami, wystawy artystów sztuk wizualnych i wiele innych. Sama przestrzeń jak i wszystkie wydarzenia są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Centrum Sztuki Włączającej jest stałą siedzibą Teatru 21.

Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

Wspieraj Teatr 21

Od 18 lat tworzymy sztukę. Dzięki Wam możemy więcej!

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności