Katarzyna Lalik i Tomasz Michalczewski
październik - listopad 2018
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Księży Orionistów

Celem rezydencji było znalezienie punktów wspólnych w środowisku MOW. Rezydenci szukali strategii, która skutecznie zintegruje grupę warsztatową, dlatego też skupili się na odnalezieniu symbolicznego wymiaru wspólnoty ośrodka, który wyrażałby się w podzielanych przez uczniów języku, myślach, opowieściach. Kolejnym krokiem było wytworzenie artefaktu będącego projektem zmiany (zatem nie realna zmiana przestrzeni, ale zaprojektowanie zmian na plakatach, planszach, itp.). Ośrodek zgłosił się sam do programu. W efekcie projektu powstały koszulki i plakat ze zdjęć wykonanych podczas warsztatów fotograficznych. Koszulka i plakat oprawione z antyramy, gotowe do zawieszenia w przestrzeni ośrodka. Zamówiono też koszulki dla uczestników warsztatów.

Wydarzenie w ramach projektu O!SWÓJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy