Justyna Sobczyk, Sebastian Świąder
maj-czerwiec 2018
Gimnazjum na Bielanach

Celem rezydencji była integracja klasy, a zatem praca nad otwarciem grupy, która jest podstawowym środowiskiem stykania się z innością, stanowiąc jednocześnie społeczną przestrzeń stwarzającą pole do rozwijania postawy akceptacji i tolerancji. Rezydenci postawili sobie za cel pomoc młodym ludziom w odnalezieniu swojego miejsca w szkole i w grupie rówieśników. Podjęli kwestie tożsamości, identyfikacji i różnorodności w szkole i klasie szkolnej. Zależało im również na umożliwieniu uczniom doświadczenia formuły pracy innej niż szkolna (nastawionej na kreatywne myślenie, śmiałe wyrażanie swoich pomysłów, emocji i potrzeb). Finałem była trwała zmiana przestrzeni zielonego zaułka przy boisku szkolnym – pomalowanie bramy i muru (napis: ZIEMIA OBIECANA oraz namalowanie ekranu, na którym można wyświetlać filmy jak w kinie plenerowym), zaaranżowanie ogródka kawiarnianego z leżakami i ławeczkami, rewitalizacja przestrzeni i otwarcie tej przestrzeni dla szkolnej społeczności.

W ramach rezydencji udało się zmienić nastawienie części szkolnej społeczności do przestrzeni zaułka w nowej odsłonie i funkcji i wykonać happening (toast lemoniadowy na zakończenie działań) towarzyszący otwarciu zielonego zaułka (akcja informacyjna ostatecznie na mniejszą skalę niż planowana – nie udało się puścić w radiowęźle zapraszającego na happening spotu o rezydencji, który został wcześniej nagrany i zmontowany).

Wydarzenie w ramach projektu O!SWÓJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy