Maja Kowalczyk w ramach projektu ``Strategie przetrwania``

Podczas jednej z prób aktorzy Teatru 21 pracowali nad tematem “Relacji”. W czasie koronawirusa ograniczony został kontakt z osobami spoza najbliższej rodziny np. z innymi aktorami na próbach teatralnych. Partnerami scenicznymi aktorów stały się obiekty nieożywione w przestrzeniach domowych, najbliższym otoczeniu oraz mieście.

Wyrażone w “Piosence” Mai Kowalczyk złość i niepokój, ale także nadzieja na powrót do “normalności” zestawione są ze zdjęciami z parku Arkadia na terenie Królikarni oraz wideo wykonanym na terenie miejskiej fontanny. Artystka za pomocą fotografii eksploruje relacje z kamiennym obiektem-rzeźbą, a montaż zdjęć tworzy poklatkową choreografię do słów napisanej przez Kowalczyk piosenki.

Zobacz wersję z AUDIODESKRYPCJĄ

Maja Kowalczyk

Od wielu lat aktorka Teatru 21, w którym występowała w niemalże wszystkich przedstawieniach w tym m.in. “Rewolucja, której nie było”, “Indianie”, “Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”. Jej ogromną pasją jest muzyka i taniec. Jako aktorka spełnia się również poza Teatrem 21 – zagrała w przedstawieniu „Konstytucja na chór Polaków ” (reż. Marta Górnicka, Nowy Teatr) i warszawskiej wersji spektaklu “Gala” (reż. Jérôme Bel, Festiwal Ciało/Umysł). Chętnie podejmuje nowe wyzwania. Marzy o roli w filmie.

“Strategie przetrwania” to projekt aktorek i aktorów Teatru 21 w ramach Centrum Sztuki Włączającej. Zrodził się w czasie pandemii jako swojego rodzaju reakcja obronna na zaistniałą sytuację zamknięcia i niemożliwości grania i uczestniczenia w próbach. Sytuacja ta zaowocowało nowym rodzajem twórczości. Pozbawieni możliwości artystycznej ekspresji na scenie, aktorzy i aktorki Teatru 21 rozpoczęli swoje autorskie działania, które realizowali we własnych domach.

czytaj więcej

Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"