Ewelina Godlewska-Byliniak (red.), Justyna Lipko-Konieczna (red.)

Wydawnictwo: Fundacja Teatr 21

ISBN/ISSN: 978-83-948621-0-7

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Kup książkę

Fragment książki

Książka inauguruje serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21. Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru – ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski.

Po ponad dwunastu latach działalności artystycznej Teatru 21 i wielu doświadczeniach, które jego twórcy zdobyli w pracy nad spektaklami, akcjami performatywnymi, a także warsztatami oraz spotkaniami z innymi zespołami teatralnymi, warszawski zespół podjął się próby połączenia praktyki z teorią i wypełnienia pewnej luki, którą w polskich badaniach teatralnych są studia nad niepełnosprawnością w jej wymiarze społeczno-kulturowym. Wydana właśnie książka ma przyjrzeć się zarówno temu, jak niepełnosprawność uobecnia się w teatrze, jakie zajmuje w nim miejsce, ale także zadać pytanie o jej wpływ na sam teatr, jego język, estetykę; o to, w jaki sposób niepełnosprawność definiuje polityczność teatru.

“Niepełnosprawność nie jest jednym spośród wielu przedmiotów sztuki. Nie jest po prostu tematem. Nie jest jedynie osobistą czy autobiograficzną odpowiedzią osadzoną w dziele sztuki. Nie jest wyłącznie aktem politycznym. Jest wszystkim tym, ale jest też czymś więcej. […] jest wartością estetyczną, co oznacza, że uczestniczy w systemie wiedzy, który dostarcza materiału i wzmacnia krytyczną świadomość na temat tego, jak za sprawą jednych ciał czują (się) inne ciała”. (T. Siebers, Disability Aesthetics, za: E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, “Wstęp. Otwieranie pola”, w: “Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie”).

“Książka Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie jest niewątpliwie publikacją przełomową i ma spełnić podwójne zadanie: przybliżyć polskiemu czytelnikowi obecny stan wiedzy z obszaru studiów nad niepełnosprawnością, a także zdać relację z rodzimych doświadczeń. Dlatego na publikację składają się zarówno tłumaczenia ważnych tekstów zagranicznych, jak i wchodzące z nimi w dialog autorskie artykuły polskich badaczy, coraz chętniej zajmujących się tematyką niepełnosprawności na gruncie polskiego teatru i performansu, a także w odniesieniu do polskiej historii kultury. Książka Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie to pierwsza polska publikacja mająca szansę ustanowić na polskim gruncie nową dyscyplinę badawczą disability studies, mocno obecną już w humanistyce zachodniej”. (fragment recenzji wydawniczej, prof. Krystyna Duniec).