Barbara Lityńska w ramach projektu ``Strategie przetrwania``

Jednym z głównych pól działalności Barbary Lityńskiej jest poezja. Wiersze zaprezentowane w formie wideo przybiera formę poetyckiego sygnału SOS, który autorka nadaje ze swojego mieszkania na warszawskim Mokotowie. Śledząc nieprzerwany ciąg słów wierszy Lityńskiej, jesteśmy pozbawieni oparcia w tradycyjnej strukturze wiersza i zdania. Słowo jest tutaj jednocześnie elementem graficznym i formą osobistej komunikacji. W świecie przesiąkniętym przez głośne przekazy medialne, autorka wybiera formę wymagającej i bardzo osobistej komunikacji z odbiorcą. Dzięki temu daje wgląd w swój intymny świat, w którym jak pisze “stara się żyć tak, żeby nikomu nie przeszkadzać”.

wideo: Łukasz Sosiński, Magdalena Łazarczyk

Zobacz wersję z AUDIODESKRYPCJĄ

Barbara Lityńska

Aktorka i autorka wierszy, wydała tomik “Nowe wiersze”. Z Teatrem 21 związana od 2012 roku. Grała w serialu „Głęboka woda” jako siostra głównej bohaterki. Grała w Teatrze Niezwykłym Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w sztuce “Dworzec wszędzie nigdzie” i “Sen nocy letniej” jak również Alicję w spektaklu “Alicja w Krainie Czarów” zespołu Mazowiacy. Grała w przedstawieniu “Święty Market” na Scenie Lubelskiej. Grała również w spektaklu “W Przechlapanem” w reż. Rafała Urbackiego. Jest bohaterką reportażu telewizyjnego „Uśmiech do życia” o osobach z zespołem Downa. Pracuje w synagodze jako pomoc do dzieci i w kuchni. Chodzi na zajęcia do pracowni PAR-TER.

„Strategie przetrwania” to projekt aktorek i aktorów Teatru 21 w ramach Centrum Sztuki Włączającej. Zrodził się w czasie pandemii jako swojego rodzaju reakcja obronna na zaistniałą sytuację zamknięcia i niemożliwości grania i uczestniczenia w próbach. Sytuacja ta zaowocowało nowym rodzajem twórczości. Pozbawieni możliwości artystycznej ekspresji na scenie, aktorzy i aktorki Teatru 21 rozpoczęli swoje autorskie działania, które realizowali we własnych domach.

czytaj więcej

Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"