Komunikat o wydłużeniu naboru.

Na podstawie postanowień pkt. 10 Regulaminu Konkursu Organizator informuje, że z ważnej przyczyny organizacyjnej termin przyjmowania Zgłoszeń Zadań Konkursowych określony w pkt. 2.12. zostaje przedłużony do dnia 18 października 2022 r. Zgłoszenia dokonane po dniu 28 września 2022 r. nie wymagają ponownego zgłoszenia do Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 października 2022 roku.

 

———-

„На підставі положень п.10 Регламенту Конкурсу, Організатор повідомляє, що з важливої організаційної причини строк приймання Конкурсних завдань, зазначений у п. 2.12, продовжується до 18 жовтня 2022 р. Заявки, подані після 28 вересня 2022 р., не потребують повторної подачі для участі у Конкурсі. Підсумки Конкурсу будуть підведені 25 жовтня 2022 року.”

 

———-

Based on the provisions of clause 10 of the Competition Terms and Conditions, the Organiser announces that, for important organisational reasons, the deadline for the acceptance of Competition Tasks set out in clause 2.12. has been extended until 18 October 2022. Entries made after 28 September 2022 do not need to be re-submitted. Winners of the Competition will be selected by 25 October 2022.