Przejdź do KONTAKT

Współdzielimy przestrzeń / Спільний простір / We Share Space

Program rezydencyjny i konkurs dramaturgiczny Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21
-> Українська версія
-> English version

Rzeczywistość wokół nas zmienia się nieodwracalnie. Mimo, że zmiana jest częścią naszego życia, jesteśmy w punkcie krytycznym. Czas przyspieszył: wojna, zmiany klimatyczne, kryzys ekonomiczny, pandemia zakwestionowały podwaliny starego świata. Co wziąć ze sobą w nową przyszłość? Jak poradzić sobie w nowych okolicznościach? Jak zmierzyć się ze swoimi lękami, a w słabości odnaleźć siłę na nowy start? Czy da się przejść przez ten czas w pojedynkę? Jak znaleźć sojuszników i sojuszniczki? Czy w nowej przyszłości da się nie popełniać starych błędów? Katalizatorem projektu “Współdzielimy przestrzeń” jest doświadczenie wojny w Ukrainie przeżywane z perspektywy sąsiadów, społeczności, która z dnia na dzień musiała odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co oznacza współodpowiedzialność dzielenia przestrzeni, dóbr, zasobów, a odpowiedzi szukała w konkretnych strategiach działania. Ten pierwszy kryzysowy moment za nami, przed nami wspólna przyszłość. Jaka będzie? Jakich nowych kompetencji i umiejętności potrzebujemy na ten nowy czas, który jest tak różny od naszych dotychczasowych doświadczeń?

Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 rozpoczynają program “Współdzielimy przestrzeń”, w którym wyłonieni w drodze naboru artyści i artystki z Polski i Ukrainy, wchodząc w konkretne przestrzenie publiczne: szkoły, parku, teatru, placu, ulicy, będą poszukiwać artystycznych sposobów oswajania różnorodności w miejscach wspólnych, z pozoru otwartych, lecz często obciążonych sferą niewypowiedzianych lęków związanych z nową sytuacją.

Program “Współdzielimy przestrzeń” rozpocznie się w szczególnym dla Teatru 21 momencie. Już wkrótce na warszawskiej Pradze Fundacja Teatr 21 otworzy siedzibę Centrum Sztuki Włączającej, która ma być miejscem przyjaznym i dostępnym. Dotychczasowym doświadczeniem Teatru 21 było dzielenie przestrzeni z innymi. Zespół często korzystał z gościnności otwartych na współdziałanie instytucji. Działalność ta miała charakter nomadyczny, a ciągłe zmiany nie pozwalały zapuścić nigdzie korzeni. Ta kilkuletnia wędrówka sprzyjała pozyskiwaniu wielu sprzymierzeńców i sprzymierzeńczyń, i pozwoliła na nawiązanie wielu partnerstw w Warszawie, w Polsce i na świecie. Dzięki temu język artystyczny Teatru 21 mógł się nieustannie rozwijać, wzbogacany o nowe konteksty i spotkania z innymi. Wraz z wejściem do nowej siedziby przychodzi czas, byśmy to my podzielili się przestrzenią z tymi, którzy są w podróży, doświadczają zmiany i chcą opowiadać o tych doświadczeniach sięgając po język sztuki. 

Rezydencje artystyczne

Zdjęcie czarno-białe. Korytarz szkolny. Nauczycielka widoczna tyłem , po prawej osoba przebrana za pandę stoi przodem.

Projekt “Rezydencji artystycznych” adresowany jest do przebywających aktualnie w Polsce artystów i artystek z Ukrainy, którzy są zainteresowani realizacją artystycznego projektu z polsko-ukraińską społecznością uczniowską w warszawskich szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych.

W ramach programu “Współdzielimy przestrzeń”, w wybranych warszawskich szkołach, zostaną zrealizowane trzy rezydencje artystów i artystek z Ukrainy we współpracy z pedagogami i pedagożkami teatru praktykującymi w Polsce. Zaproponowane przez artystów działania tworzone powinny być z myślą o wspieraniu społeczności szkolnych w procesie integracji międzykulturowej. Projekt ten jest rozwinięciem naszego wieloletniego projektu “O!SWÓJ”, w którym wraz z aktorami i aktorkami Teatru 21 rozwijaliśmy w polskich szkołach kulturę różnorodności i edukacją włączającą. 

Projekty zostaną wybrane przez zespół merytoryczny Centrum Sztuki Włączającej: Justyną Lipko-Konieczną, Justynę Sobczyk, Justynę Wielgus, Wiktorię Siedlecką-Dorosz, Katarzynę Lalik oraz Ulianę Roj.

  • Dla kogo: dla artystów i artystek z Ukrainy przebywających aktualnie w Polsce
  • Realizacja rezydencji: październik-grudzień 2022
  • Nagroda: rezydent/rezydentka otrzyma 7.000 zł honorarium, 3.000 zł na realizację zadania oraz wsparcie pedagoga teatru, nauczyciela oraz tłumacza
  • Zgłoszenia w formie wypełnionej i podpisanej “Karty zgłoszenia” należy wysłać do 28 września 2022 na adres: rezydencje@teatr21.pl 

Konkurs dramaturgiczny

Napis: Konkurs dramaturgiczny. Współdzielimy przestrzeń. W tle kartki papieru, długopisy i kolorowe kółka.

W ramach programu “Współdzielimy przestrzeń” ogłaszamy konkurs dramaturgiczny na teksty dla młodzieży, pisane z myślą o wystawieniu w szkołach.

Teksty powinny problematyzować doświadczenia, z którymi mierzy się dziś współczesna młodzież. Szczególnie interesują nas napięcia związane z dojrzewaniem, z wchodzeniem w dorosłość w gwałtownie zmieniającym się świecie trawionym skutkami pandemii i rozluźnieniem relacji opartych na „bezpośrednim kontakcie”, kryzysem migracyjnym, kryzysem wojennym i związana z tymi przełomami kondycja psychiczna współczesnych nastolatków w tym nowym krajobrazie. Czy w radykalizującej się politycznie współczesności jest miejsce na różnorodność? Co lub kto jest dziś punktem odniesienia dla współczesnych nastolatek i nastolatków? Z czym lub z kim współdzielą mikro i makro światy, które przestały być stałymi i przewidywalnymi miejscami i których przyszłość jest coraz mniej pewna i zbadana, i należy ją sobie na nowo wyobrazić. W czym szukać dla siebie punktu zaczepienia, jak opowiadać o słabości tak, by dawać siłę? 

W powstających tekstach autorzy i autorki powinni zmierzyć się z tematem „nowego początku”, wchodzenia w nową społeczność, grupę, nową kulturę, nowy język, nową przestrzeń. Czy nasza tożsamość jest czymś trwałym, spójnym? Co dzieje się z nami i naszymi wspomnieniami, z naszym wyobrażeniem o sobie, gdy nagle inna kultura staje się dla nas punktem odniesienia? Jak poradzić sobie z „kryzysem nowego początku”, poczuciem utraty gruntu, zmianą perspektywy, która sprawia, że nagle widzimy siebie i świat w zupełnie nowym świetle? 

Sytuacja “nowego początku” interesuje nas również w kontekście wchodzenia w nową społeczność, grupę, nową kulturę, nowy język, nową przestrzeń. Czy nasza tożsamość jest czymś trwałym, spójnym, co dzieje się z nami i naszymi wspomnieniami, z naszym wyobrażeniem o sobie, gdy to nagle inna kultura staje się dla nas punktem odniesienia? Jak poradzić sobie z „kryzysem nowego początku”, poczuciem utraty gruntu, zmianą perspektywy, która sprawia, że nagle widzimy siebie i świat w zupełnie nowym świetle?

Utwory powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki. Teksty będzie można nadsyłać w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. W ramach konkursu jury nagrodzi dwa dzieła, które następnie zostaną zrealizowane jako spektakle przeznaczone do grania w szkolnych klasach. Przedstawieniom prezentowanym w szkołach towarzyszyć będą warsztaty z udziałem psychologów, psycholożek, pedagogów i pedagożek teatru.

Teksty dramaturgiczne zostaną ocenione przez jury w składzie: Agnieszka Lubomira Piotrowska, Daria Kubisiak, Dorota Chałaczkiewicz, Uliana Roj.

  • Dla kogo: dla osób od 16. do 26. roku życia, zamieszkujących stale lub tymczasowo terytorium Polski
  • Teksty powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki, objętość maksymalna do 40.000 tysięcy znaków, powinny zakładać przebieg spektaklu w trakcie jednej godziny lekcyjnej (45 minut). 
  • Teksty można przesyłać w języku polskim, ukraińskim i angielskim.
  • Jury przyzna dwie równorzędne nagrody po 10.000 zł. 

Zgłoszenia: Podpisane oświadczenie oraz tekst w pliku PDF należy wysłać do 30 października 2022 (rozstrzygnięcie do 30 listopada 2022) na adres konkurs@teatr21.pl

  • Realizacja spektakli na podstawie nagrodzonych tekstów: grudzień 2022 – styczeń 2023. 
  • Spektakle będą prezentowane w wybranych szkołach na terytorium Polski w 2023 roku.

Program Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 jest współfinansowany przez m.st. Warszawę

NEWSLETTER

Zapoznałem się z polityką prywatności