Program rezydencyjny i konkurs dramaturgiczny Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21

-> Українська версія
-> English version

Rzeczywistość wokół nas zmienia się nieodwracalnie. Mimo, że zmiana jest częścią naszego życia, jesteśmy w punkcie krytycznym. Czas przyspieszył: wojna, zmiany klimatyczne, kryzys ekonomiczny, pandemia zakwestionowały podwaliny starego świata. Co wziąć ze sobą w nową przyszłość? Jak poradzić sobie w nowych okolicznościach? Jak zmierzyć się ze swoimi lękami, a w słabości odnaleźć siłę na nowy start? Czy da się przejść przez ten czas w pojedynkę? Jak znaleźć sojuszników i sojuszniczki? Czy w nowej przyszłości da się nie popełniać starych błędów? Katalizatorem projektu „Współdzielimy przestrzeń” jest doświadczenie wojny w Ukrainie przeżywane z perspektywy sąsiadów, społeczności, która z dnia na dzień musiała odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co oznacza współodpowiedzialność dzielenia przestrzeni, dóbr, zasobów, a odpowiedzi szukała w konkretnych strategiach działania. Ten pierwszy kryzysowy moment za nami, przed nami wspólna przyszłość. Jaka będzie? Jakich nowych kompetencji i umiejętności potrzebujemy na ten nowy czas, który jest tak różny od naszych dotychczasowych doświadczeń?

Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 rozpoczynają program “Współdzielimy przestrzeń”, w którym wyłonieni w drodze naboru artyści i artystki z Polski i Ukrainy, wchodząc w konkretne przestrzenie publiczne: szkoły, parku, teatru, placu, ulicy, będą poszukiwać artystycznych sposobów oswajania różnorodności w miejscach wspólnych, z pozoru otwartych, lecz często obciążonych sferą niewypowiedzianych lęków związanych z nową sytuacją.

Program “Współdzielimy przestrzeń” rozpocznie się w szczególnym dla Teatru 21 momencie. Już wkrótce na warszawskiej Pradze Fundacja Teatr 21 otworzy siedzibę Centrum Sztuki Włączającej, która ma być miejscem przyjaznym i dostępnym. Dotychczasowym doświadczeniem Teatru 21 było dzielenie przestrzeni z innymi. Zespół często korzystał z gościnności otwartych na współdziałanie instytucji. Działalność ta miała charakter nomadyczny, a ciągłe zmiany nie pozwalały zapuścić nigdzie korzeni. Ta kilkuletnia wędrówka sprzyjała pozyskiwaniu wielu sprzymierzeńców i sprzymierzeńczyń, i pozwoliła na nawiązanie wielu partnerstw w Warszawie, w Polsce i na świecie. Dzięki temu język artystyczny Teatru 21 mógł się nieustannie rozwijać, wzbogacany o nowe konteksty i spotkania z innymi. Wraz z wejściem do nowej siedziby przychodzi czas, byśmy to my podzielili się przestrzenią z tymi, którzy są w podróży, doświadczają zmiany i chcą opowiadać o tych doświadczeniach sięgając po język sztuki.

Ogłoszenie wyników – Rezdyencje artystyczne w szkołach

Po zapoznaniu się z 9 zgłoszeniami do Konkursu “Rezydencja – Współdzielimy przestrzeń” Kapituła Konkursu w składzie: Justyna Lipko-Konieczna, Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Katarzyna Lalik, Uliana Roj, wybrała projekty następujących osób:

Roza Sarkisian
Zoi Michailova
Volodymyr Ryga

Dziękujemy za wszystkie przesłane do Konkursu zgłoszenia.

——————–

Na podstawie postanowień pkt. 10 Regulaminu Konkursu Organizator informuje, że z ważnej przyczyny organizacyjnej termin przyjmowania Zgłoszeń Zadań Konkursowych określony w pkt. 2.12. zostaje przedłużony do dnia 18 października 2022 r. Zgłoszenia dokonane po dniu 28 września 2022 r. nie wymagają ponownego zgłoszenia do Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 października 2022 roku.

——————–

Projekt “Rezydencji artystycznych” adresowany jest do przebywających aktualnie w Polsce artystów i artystek z Ukrainy, którzy są zainteresowani realizacją artystycznego projektu z polsko-ukraińską społecznością uczniowską w warszawskich szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych.

W ramach programu “Współdzielimy przestrzeń”, w wybranych warszawskich szkołach, zostaną zrealizowane trzy rezydencje artystów i artystek z Ukrainy we współpracy z pedagogami i pedagożkami teatru praktykującymi w Polsce. Zaproponowane przez artystów działania tworzone powinny być z myślą o wspieraniu społeczności szkolnych w procesie integracji międzykulturowej. Projekt ten jest rozwinięciem naszego wieloletniego projektu “O!SWÓJ”, w którym wraz z aktorami i aktorkami Teatru 21 rozwijaliśmy w polskich szkołach kulturę różnorodności i edukacją włączającą.

Projekty zostaną wybrane przez zespół merytoryczny Centrum Sztuki Włączającej: Justyną Lipko-Konieczną, Justynę Sobczyk, Justynę Wielgus, Wiktorię Siedlecką-Dorosz, Katarzynę Lalik oraz Ulianę Roj.

  • Dla kogo: dla artystów i artystek z Ukrainy przebywających aktualnie w Polsce
  • Realizacja rezydencji: październik – styczeń 2023
  • Nagroda: rezydent/rezydentka otrzyma 7.000 zł honorarium, 3.000 zł na realizację zadania oraz wsparcie pedagoga teatru, nauczyciela oraz tłumacza
  • Zgłoszenia w formie wypełnionej i podpisanej “Karty zgłoszenia” należy wysłać do 18 października 2022 na adres: rezydencje@teatr21.pl : rezydencje@teatr21.pl

Pobierz: Regulamin

Pobierz: Karta zgłoszenia

Pobierz: Harmonogram

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU DRAMATURGICZNEGO

Do Konkursu dramaturgicznego “Współdzielimy przestrzeń” wpłynęło 9 zgłoszeń, z których 8 spełniło warunki określone w Regulaminie Konkursu i podlegało ocenie Kapituły. Kierując się kryteriami par. 6.5 Regulaminu Kapituła Konkursu w składzie: Agnieszka Lubomira Piotrowska (Przewodnicząca), Dorota Chałaczkiewicz, Daria Kubisiak, Uliana Roj, po lekturze tekstów jednogłośnie zadecydowała o przyznaniu nagrody dla Ostapa Junko za tekst “Ściany” oraz 2 wyróżnień: dla Zuzanny Kolebacz za tekst “A nasze nie” oraz dla Weroniki Orawiec za tekst “Nie potrzeba nam luster”.

Uzasadnienie przyznania nagrody:
Nagrodzona sztuka Ostapa Junko opisuje sytuację nastoletniej uchodźczyni wojennej w obcym kraju, zagubienie w nowej rzeczywistości i języku, osamotnienie i próbę integracji w nowym środowisku. Rekomendujemy ją do realizacji ze względu na jej wysokie wartości edukacyjne, potencjał teatralny oraz walory literackie.

Wyróżniona sztuka Zuzanny Kolebacz zwróciła naszą uwagę ze względu na świadomość teatralną, jaką operuje autorka tekstu, a także pogłębione i niejednoznaczne podejście do trudnych tematów takich jak: pandemia, społeczne protesty czy kryzys klimatyczny.

Natomiast sztuka Weroniki Orawiec wyróżniła się intrygującym językiem literackim, którym autorka za pomocą metafor i poetyckich obrazów sprawnie operuje w tekście dramatycznym.

 

 

 

W ramach programu “Współdzielimy przestrzeń” ogłaszamy konkurs dramaturgiczny na teksty dla młodzieży, pisane z myślą o wystawieniu w szkołach.

Teksty powinny problematyzować doświadczenia, z którymi mierzy się dziś współczesna młodzież. Szczególnie interesują nas napięcia związane z dojrzewaniem, z wchodzeniem w dorosłość w gwałtownie zmieniającym się świecie trawionym skutkami pandemii i rozluźnieniem relacji opartych na „bezpośrednim kontakcie”, kryzysem migracyjnym, kryzysem wojennym i związana z tymi przełomami kondycja psychiczna współczesnych nastolatków w tym nowym krajobrazie. Czy w radykalizującej się politycznie współczesności jest miejsce na różnorodność? Co lub kto jest dziś punktem odniesienia dla współczesnych nastolatek i nastolatków? Z czym lub z kim współdzielą mikro i makro światy, które przestały być stałymi i przewidywalnymi miejscami i których przyszłość jest coraz mniej pewna i zbadana, i należy ją sobie na nowo wyobrazić. W czym szukać dla siebie punktu zaczepienia, jak opowiadać o słabości tak, by dawać siłę?

W powstających tekstach autorzy i autorki powinni zmierzyć się z tematem „nowego początku”, wchodzenia w nową społeczność, grupę, nową kulturę, nowy język, nową przestrzeń. Czy nasza tożsamość jest czymś trwałym, spójnym? Co dzieje się z nami i naszymi wspomnieniami, z naszym wyobrażeniem o sobie, gdy nagle inna kultura staje się dla nas punktem odniesienia? Jak poradzić sobie z „kryzysem nowego początku”, poczuciem utraty gruntu, zmianą perspektywy, która sprawia, że nagle widzimy siebie i świat w zupełnie nowym świetle?

Sytuacja “nowego początku” interesuje nas również w kontekście wchodzenia w nową społeczność, grupę, nową kulturę, nowy język, nową przestrzeń. Czy nasza tożsamość jest czymś trwałym, spójnym, co dzieje się z nami i naszymi wspomnieniami, z naszym wyobrażeniem o sobie, gdy to nagle inna kultura staje się dla nas punktem odniesienia? Jak poradzić sobie z „kryzysem nowego początku”, poczuciem utraty gruntu, zmianą perspektywy, która sprawia, że nagle widzimy siebie i świat w zupełnie nowym świetle?

Utwory powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki. Teksty będzie można nadsyłać w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. W ramach konkursu jury nagrodzi dwa dzieła, które następnie zostaną zrealizowane jako spektakle przeznaczone do grania w szkolnych klasach. Przedstawieniom prezentowanym w szkołach towarzyszyć będą warsztaty z udziałem psychologów, psycholożek, pedagogów i pedagożek teatru.

Teksty dramaturgiczne zostaną ocenione przez jury w składzie: Agnieszka Lubomira Piotrowska, Daria Kubisiak, Dorota Chałaczkiewicz, Uliana Roj.

  • Dla kogo: dla osób od 16. do 26. roku życia, zamieszkujących stale lub tymczasowo terytorium Polski
  • Teksty powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki, objętość maksymalna do 40.000 tysięcy znaków, powinny zakładać przebieg spektaklu w trakcie jednej godziny lekcyjnej (45 minut).
  • Teksty można przesyłać w języku polskim, ukraińskim i angielskim.
  • Jury przyzna dwie równorzędne nagrody po 10.000 zł.

Zgłoszenia: Podpisane oświadczenie oraz tekst w pliku PDF należy wysłać do 30 października 2022 (rozstrzygnięcie do 30 listopada 2022) na adres konkurs@teatr21.pl

  • Realizacja spektakli na podstawie nagrodzonych tekstów: grudzień 2022 – styczeń 2023.
  • Spektakle będą prezentowane w wybranych szkołach na terytorium Polski w 2023 roku.

Pobierz: Regulamin

Pobierz: Formularz i Oświadczenie

Program Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 jest współfinansowany przez m.st. Warszawę