Ksiazka2

MIĘDZY MARZENIAMI A UPADKAMI. 
CZYLI TEATRALNE IMPROWIZACJE Z PIENIĄDZEM

Wersja do pobrania: PDF

 

Publikacja „Między marzeniami a upadkami” to zbiór scenariuszy zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną poświęconych szeroko rozumianej tematyce pieniądza i jego roli w życiu codziennym. Publikacja to cenne źródło inspiracji dla animatorów, nauczycieli i pedagogów pracujących z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, na przykład w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zawarte w książce treści pomagają zrozumieć, czym są pieniądze, jak nimi rozsądnie gospodarować i jak dzięki nim realizować swoje potrzeby oraz marzenia. 

 

Partner:

 

Ksiazka1

21 MYŚLI O TEATRZE

 

najpiękniejszy Album Roku 2016 

„21 myśli o teatrze” to książka artystyczna. Efekt pracy fotoreportażysty, grafików, teoretyczek sztuki i aktorów Teatru 21, którzy zadbali o warstwę tekstową. Sercem publikacji są zdjęcia Grzegorza Pressa. To przede wszystkim dokumentacja kilkumiesięcznej pracy nad przedstawieniem Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3. Fotografie powstały również podczas innych spektakli i performansów (Upadki. Odcinek 2, Tisza be-Aw) oraz zwykłych prób. 

 

Dopełnieniem obrazów jest 21 myśli o teatrze. To wypowiedzi aktorów, fragmenty rozmów między nimi a Justyną Sobczyk, założycielką grupy i reżyserką. Teksty osadzone są w osobistym doświadczeniu scenicznym aktorów, co umożliwia dojrzeć wkład jaki każdy z nich wnosi do języka teatru.

 

„21 myśli o teatrze” to książka artystyczna. Efekt pracy fotoreportażysty, grafików, teoretyczek sztuki i aktorów Teatru 21, którzy zadbali o warstwę tekstową. Sercem publikacji są zdjęcia Grzegorza Pressa. To przede wszystkim dokumentacja kilkumiesięcznej pracy nad przedstawieniem Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3. Fotografie powstały również podczas innych spektakli i performansów (Upadki. Odcinek 2, Tisza be-Aw) oraz zwykłych prób. 

 

Dopełnieniem obrazów jest 21 myśli o teatrze. To wypowiedzi aktorów, fragmenty rozmów między nimi a Justyną Sobczyk, założycielką grupy i reżyserką. Teksty osadzone są w osobistym doświadczeniu scenicznym aktorów, co umożliwia dojrzeć wkład jaki każdy z nich wnosi do języka teatru.

 

Mozaikę obrazów i słów poprzedza wstęp napisany przez Justynę Lipko-Konieczną oraz Ewelinę Godlewską-Byliniak. Wprowadzają one odbiorcę w specyfikę tego rodzaju sztuki. Działalność Teatru 21 jest dla nich przyczynkiem do szukania nowych perspektyw opisu, nowego języka. Wszystko po to, aby uchronić artystów z niepełnosprawnością przed pułapką scenicznej prywatności, która stała się etykietą jaką społeczność zgotowała dla tego rodzaju twórczości.

 

Publikacja przyciąga uwagę surowością. Projektanci odpowiedzialni za opracowanie graficzne i formę wydawniczą – Radek Staniec i Maria Szczodrowska – zdecydowali się na druk przy użyciu zaledwie dwóch kolorów: głębokiej czerni i soczystej zieleni. Dodatkowo wyeksponowali elementy konstrukcyjne książki, które zwykle są niewidoczne: odkryty, zielony grzbiet, szycie składek, czarna tektura wykorzystana w oprawie (pozbawionej oklejki a uszlachetnionej tłoczeniem) oraz pudełko, w które wsunięta jest książka. To wszystko sprawia, że „21 myśli o teatrze” trudno porównać do innej książki.

 

Obie części wydawnictwa – opisowa i fotograficzna – są przejrzyste i bezpretensjonalne. Nie znaczy to jednak, że brakuje w nich dynamizmu. Dzięki zróżnicowanym układom kompozycyjnym oraz zderzeniom intensywnej zieleni z czarno-białymi fotografiami autorom udało się stworzyć opowieść, która ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Zdjęcia rozmieszczono na rozkładówkach tak, by nie pozostawały obojętne względem siebie i co najważniejsze, żeby nie pozostały obojętne na spojrzenie odbiorcy. Zestawione ze sobą obrazy prowokują napięcia. Pełne emocji spojrzenia i gesty aktorów spotykają się gdzieś pomiędzy fotografiami, którymi możemy animować przekładając strony książki. W tych prostych zabiegach widoczna jest inspiracja książkami obrazowymi i photobookami z II poł. XX w.

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Więcej niż teatr” – „Pełnoprawna Sztuka Osób Niepełnosprawnych + Beyond Therapy – konferencja praktyczna” współorganizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego z okazji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. „Więcej niż teatr” koncentruje się wokół sztuki angażującej osoby z niepełnosprawnościami. Jak piszą jego kuratorki, Jana Pilátová (Wydział Teatralny Akademii Sztuk Pięknych w Pradze), Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie/Teatr 21), Magdalena Hasiuk (Instytut Sztuki PAN) oraz Anna Zubrzycki (współzałożycielka OPT Gardzienice i Teatru Pieśń Kozła, założycielka Fundacji Voices):

 

Poruszając się w przestrzeni sztuk performatywnych, w szczególności teatru, sztuk wizualnych oraz filmu, chcemy badać, w jaki sposób podmiotowa obecność osób określanych jako niepełnosprawne weryfikuje to, co do tej pory przyjmowaliśmy w różnych obszarach bez zastrzeżeń. Okazuje się, że dotychczasowe kategorie, narzędzia oraz język muszą zostać poddane redefinicji. Naszym celem jest skierowanie uwagi na rozwijający się w Polsce od ponad 20 lat obszar sztuki angażującej osoby z niepełnosprawnościami i spojrzenie na niego w szerszym kontekście.

 

 

Partner wydania: www.grotowski-institute.art.pl

Odzyskiwanie o poziom

ODZYSKIWANIE OBECNOŚCI.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W TEATRZE I PERFORMANSIE

 

To pierwsza w Polsce książka przybliżająca zarówno światowe studia nad niepełnosprawnością w kulturze, jak i polski kontekst badań w tym zakresie. Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, to publikacja przełomowa.

 

Książka inauguruje serię wydawniczą przygotowaną przez Teatr 21. Publikacja otwiera zupełnie nowe pole działalności teatru – ma przybliżyć czytelnikowi najważniejsze teksty z obszaru studiów nad niepełnosprawnością (disability studies), które dotychczas nie doczekały się tłumaczenia na język polski.

 

Po ponad dwunastu latach działalności artystycznej Teatru 21  podjął się próby połączenia praktyki z teorią i wypełnienia pewnej luki, którą w polskich badaniach teatralnych są studia nad niepełnosprawnością w jej wymiarze społeczno-kulturowym. Wydana właśnie książka ma przyjrzeć się zarówno temu, jak niepełnosprawność uobecnia się w teatrze, jakie zajmuje w nim miejsce, ale także zadać pytanie o jej wpływ na sam teatr, jego język, estetykę; o to, w jaki sposób niepełnosprawność definiuje polityczność teatru.

 

Niepełnosprawność nie jest jednym spośród wielu przedmiotów sztuki. Nie jest po prostu tematem. Nie jest jedynie osobistą czy autobiograficzną odpowiedzią osadzoną w dziele sztuki. Nie jest wyłącznie aktem politycznym. Jest wszystkim tym, ale jest też czymś więcej. [...] jest wartością estetyczną, co oznacza, że uczestniczy w systemie wiedzy, który dostarcza materiału i wzmacnia krytyczną świadomość na temat tego, jak za sprawą jednych ciał czują (się) inne ciała.

 

T. Siebers, Disability Aesthetics, za: E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Wstęp. Otwieranie pola, w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie

 

 

 

Książka "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie" jest niewątpliwie publikacją przełomową i ma spełnić podwójne zadanie: przybliżyć polskiemu czytelnikowi obecny stan wiedzy z obszaru studiów nad niepełnosprawnością, a także zdać relację z rodzimych doświadczeń. Dlatego na publikację składają się zarówno tłumaczenia ważnych tekstów zagranicznych, jak i wchodzące z nimi w dialog autorskie artykuły polskich badaczy, coraz chętniej zajmujących się tematyką niepełnosprawności na gruncie polskiego teatru i performansu, a także w odniesieniu do polskiej historii kultury. To pierwsza polska publikacja mająca szansę ustanowić na polskim gruncie nową dyscyplinę badawczą disability studies, mocno obecną już w humanistyce zachodniej.

 

fragment recenzji wydawniczej prof. Krystyny Duniec

 

 

***
Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, wybór i opracowanie: Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017

 

Publikacja powstałą dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

 

Więcej informacji na: www.teatr21.pl