Szwecja - Moomsteatern

„Dostępność edukacji artystycznej” to cykl rozmów inicjowanych przez Teatr 21 w ramach projektu Centrum Sztuki Włączającej, które mają przybliżyć różne strategie włączania osób z niepełnosprawnościami w główny nurt edukacji artystycznej i życia teatralnego. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób w różnych krajach europejskich realizowana jest polityka wyrównywania szans w dostępie do edukacji, reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury, w tym przede wszystkim w teatrach i uczelniach przygotowujących do wykonywania zawodu aktorskiego. Pierwszą rozmowę z cyklu postanowiliśmy przeprowadzić z osobami związanymi z Moomsteatern. W 2005 roku piątka aktorów z niepełnosprawnością intelektualną, będąca częścią szwedzkiego zespołu, ukończyła studia aktorskie w Akademii Teatralnej w Malmö , czego konsekwencją było zatrudnienie ich na takich samych warunkach (umowa o pracę) co aktorów zawodowych pracujących w szwedzkich teatrach. W jaki sposób przebiegał ten proces, jak układały się relacje między aktorami Moomsteatern a resztą roku i społecznością Akademii, w jaki sposób zdobyte środki aktorskie wpłynęły na język Moomsteatern. Jakie są, z perspektywy czasu, korzyści płynące z tego doświadczenia i dlaczego nie znalazło ono kontynuacji?

prowadzenie: dr Monika Kwaśniewska (Katedra Teatru i Dramatu UJ)
goście: Dennis Nilsson (aktor Moomsteatern), Sandra Johansson, (dyrektorka Moomsteatern), Barbara Wilczek-Ekholm (wykładowczyni, choreografka i tancerka)