Wizerunki osób z zespołem Downa w toczącym się konflikcie

Ostatnie wydarzenia wywołane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ujawniły wiele napięć związanych zarówno ze statusem, jaki osobom z niepełnosprawnościami przysługuje w polskim społeczeństwie, jak również z protekcjonalnym, przedmiotowym traktowaniem osób z niepełnosprawnościami przez strony sporu politycznego oraz przez szeroko rozumiane środowisko polskich mediów. Od kilku tygodni w prasie ukazują się artykuły, reportaże i rozmowy umieszczające niepełnosprawność w dyskursie „nieludzkiego cierpienia” stojące w kontrze do dobrostanu, czy produktywnego życia społecznego, z drugiej strony odgórne, nieskonsultowane społecznie, biopolityczne zarządzanie rozrodczością, dążące do całkowitego odebrania kobietom prawa do decydowania o sobie, wykorzystuje niepełnosprawność jako „zakładniczkę” niezwykle użyteczną w retoryce władzy.

Pierwszy raz od protestu w Sejmie w 2018 RON osoby z niepełnosprawnościami stały się znów na tak szeroką skalę bohaterami prasy, mediów społecznościowych, telewizji. Tym razem szczególną uwagą zyskały osoby z zespołem Downa, funkcjonujące jednak częściej jako „dzieci z zespołem Downa”, niż dorośli, którzy mogą wypowiadać się na swój temat, co dziwi zważywszy, że rzecz dotyczy spraw życia i śmierci.

Podczas rozmowy, do której zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, ich sojuszników/sojuszniczki i opiekunki/opiekunów chcemy wspólnie podjąć refleksję nad językiem, narracjami, strategiami przedstawiania i manipulowania niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej w toczącym się sporze i zastanowić się nad strategiami emancypacji, wyrównywania praw, które nie dzielą ludzi ze względu na ich sprawność.

Prowadzenie:
Filip Pawlak (producent teatralny, polski ambasador międzynarodowego projektu Europe Beyond Access)

Rozmówczynie:
Katarzyna Bierzanowska (autorka inicjatywy Pełnoprawna na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami)
Justyna Lipko-Konieczna (dramaturżka, edukatorka, członkini Zarządu Fundacji Teatr 21)

Monika Krajewska (artystka i edukatorka, prywatnie mama Daniela Krajewskiego – aktora Teatru 21)
Barbara Lityńska (poetka, aktorka Teatru 21)
Magdalena Skaradzińska (socjolog, edukatorka, trenerka rozwoju osobistego; prywatnie mama Teresy Foks – aktorki Teatru 21)

Rozmowa odbędzie się na żywo na Facebook Live i będzie tłumaczona symultanicznie na polski język migowy (PJM).

Oglądaj on-line na Facebook Live

Wydarzenie współfinansowane ze środków m.st. Warszawy

19 listopada 2020, godz. 19:00
Downy, muminki, męczennicy
Wizerunki osób z zespołem Downa w toczącym się konflikcie

Rozmowa na żywo na Facebook Live Teatru 21
facebook.com/teatr21