Przejdź do KONTAKT

Krąg Kobiet

doświadczenie wspólnego bycia
Krąg Kobiet

Nie ma chyba bardziej włączającej formuły spotkania od kręgu. Krąg Kobiet to
doświadczenie wspólnego bycia w niehierarchicznej strukturze. W kręgu wszystkie
jesteśmy równe. Kręgu żadna nie prowadzi, a każda ma głos i każda ma prawo do
milczenia. Pomieścimy radość i łzy – wszystko, co przyniesiemy. Jeśli chcesz
doświadczyć bycia razem – daj nam znać mailem i przybywaj. Mamy 15 miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy wszystkie kobiety, ale w sposób szczególny te, które żyją z
niepełnosprawnością swoją, dziecka czy partnera/-ki.

3 lutego 2023, piątek, godz. 19.00 – 21.00

*zajęcia mogą być tłumaczone na PJM, informację o takiej potrzebie należy
zgłaszać najpóźniej dwa dni przed wydarzeniem, zapisując się na zajęcia:
rezerwacje@teatr21.pl

zapisy: rezerwacje@teatr21.pl
prowadzenie: Wiktoria Siedlecka-Dorosz

Wiktoria Siedlecka-Dorosz – teatrolożka i arteterapeutka. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbyła arteterapeutyczny staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, prowadziła procesy arteterapeutyczne z bardzo różnymi grupami, m.in. z kobietami z zaburzeniami odżywiania, młodymi dorosłymi z niepełnosprawnościami, z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Od blisko 20 lat działa na polu sztuki, terapii i edukacji. Pracowała w dziale Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, była dyrektorką szkoły Korczak. Szkoła Montessori, a obecnie związana jest z Centrum Sztuki Włączającej/Teatrem 21. Prowadzi zajęcia ze studentami arteterapii APS w Warszawie.

NEWSLETTER

Zapoznałem się z polityką prywatności