Zapraszamy na spotkanie dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością.
Krąg powstaje w intencji wymiany doświadczeń, ma ułatwić otwarcie złożonych tematów i wspólne – w zamkniętym gronie rodzeństwa – przyjrzenie się im z różnych perspektyw. Spotkania mają stanowić okazję do poznania się i nawiązania relacji z osobami, które funkcjonują w podobnym układzie rodzinnym. Pole do rozmów wytyczają same osoby uczestniczące.
Spotkania nie mają charakteru terapeutycznego.
Inicjatorka: Justyna Sobczyk