Lennard Davis, uznany amerykański badacz studiów o niepełnosprawności i studiów
kulturowych, po raz kolejny odwiedzi Centrum Sztuki Włączającej.
Z podziwem obserwujemy jak amerykańskie kino otwiera się na aktorów i aktorki z niepełnosprawnościami i jak w przemyśle filmowym znoszone są kolejne bariery mentalne i instytucjonalne, które uniemożliwiały aktorom i aktorkom z niepełnosprawnościami rozwijanie kariery na wielkim ekranie. Pierwsze spotkanie z badaczem pod hasłem „Gra w niepełnosprawność” to nie tylko okazja do zobaczenia wraz z nami fragmentów głośnego filmu „Code of the Freaks”, który realnie przyczynił się do zniesienia tych barier, obnażając stereotypowe odgrywanie niepełnosprawności w hollywoodzkim kinie, ale także rozmowa o strategiach emancypacyjnych i performatywnych, które umożliwiły zmianę.

wykład z tłumaczeniem symultanicznym na język polski oraz na PJM
19 kwietnia, godz. 18.00

W wykładzie „Biopolityka i niepełnosprawność” badacz skupi się na kwestii dyskursów biopolitycznych, w których pułapce znajdują się osoby z niepełnosprawnościami. Szczególne napięcia sytuują się tu na linii praw aborcyjnych (i ich braku) w kontekście dyskursu o niepełnosprawności jako gorszym życiu, który z uporem powraca na scenę polityczną w chwilach walki o władzę między politycznymi frakcjami. Jak przekroczyć ten dyskurs lub jak go rozbroić? Czy grupy doświadczające ucisku i ustawiane w tych sporach po dwóch stronach barykady mogą znaleźć wspólny język, który rozbroi biopolityczne mechanizmy władzy?
Wykład ten towarzyszy premierze spektaklu „Nie jestem rośliną. Strumień świadomości” w wykonaniu Aleksandry Skotarek i w oparciu o jej teksty inspirowane „Własnym pokojem” Virginii Woolf.

wykład z tłumaczeniem symultanicznym na język polski oraz na PJM
21 kwietnia, godz. 19.30