Rozmowa on-line

Impulsem do zainicjowania rozmowy o strategiach reprezentacji niepełnosprawności w tekstach pisanych z myślą o wystawieniach scenicznych jest sztuka Maliny Prześlugi „Debil”, nagrodzona przez jury trzynastej edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Kontrowersyjny obraz niepełnosprawności kreowany przez autorkę niewątpliwie domaga się krytycznej dyskusji i każe postawić pytania o zbiór klisz kulturowych i stereotypów funkcjonujących w przedstawianiu niepełnosprawności: od dewiacji, biedy, szaleństwa, cierpienia, po figurę „wiecznego dziecka”. Skłania on również do uruchomienia szerszej refleksji dotyczącej obecności/nieobecności osób z niepełnosprawnościami jako współtwórców w budowaniu wizerunku niepełnosprawności w polskim teatrze i dramacie oraz do zadania pytania o potencjał emancypacyjny i polityczny uruchamiany przez różne strategie reprezentacji. Podczas rozmowy nawiążemy do obrazu niepełnosprawności kreowanego w literaturze dla dzieci i młodzieży, przyjrzymy się również temu, jak jest ona przedstawiana w zachodniej dramaturgii.

————

W spotkaniu udział wezmą:

dr Alicja Fidowicz (Uniwersytet Jagielloński) – autorka książki „Niepełnosprawność w literaturze XX i XXI wieku dla dzieci i młodzieży”,

dr Katarzyna Ojrzyńska (Uniwersytet Łódzki) – badaczka rozwijająca dyscyplinę studiów o niepełnosprawności, autorka rozprawy doktorskiej „Dancing as if Language No Longer Existed: Dance in Contemporary Irish Drama”, zajmująca się m.in. reprezentacjami niepełnosprawności w dramacie irlandzkim,

dr hab. Piotr Dobrowolski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – literaturoznawca, teatrolog; zajmuje się teorią i krytyką literatury i sztuki, autor książki „Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej”, członek Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej,

dr hab. Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski) – kulturoznawca, historyk kultury, zajmuje się kulturową historią widowisk oraz teatrem w perspektywie kultury dostępnej.

Rozmowę poprowadzi dr Ewelina Godlewska-Byliniak (Uniwersytet Warszawski) – badaczka od lat rozwijająca namysł o studiach o niepełnosprawności w Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21, redaktorka serii „Odzyskiwanie obecności”, w ramach której publikowane są przełomowe książki badaczy poświęcone stykowi niepełnosprawności, kultury i sztuki.

————

wstęp wolny

Rozmowa będzie transmitowane na fanpejdżu Teatru 21 i Centrum Sztuki Włączającej. Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy (PJM).

————

Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

18 lutego 2021, g. 19:00 na Facebook Live
rozmowa z tłumaczeniem na PJM

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB