Szkolenie dla nauczycieli o edukacji włączającej.

Celem szkolenie jest upowszechnienie wśród nauczycieli idei edukacji włączającej oraz inspirowanie do pracy innowacyjnymi metodami z obszaru pedagogiki teatru. Chcemy kształcić umiejętności projektowania włączającego pola edukacyjnego oraz wspierać nauczycieli w procesie edukacyjnym za pomocą twórczych narzędzi z obszaru sztuki.

Szkolenie O!SWÓJ 2020 ma charakter autorski i unikatowy, bazuje na współpracy teatru i szkoły. Zostało zaprojektowane przez prowadzące: Justynę Lipko-Konieczną, Justynę Wielgus i Justynę Sobczyk, które od lat współtworzą Teatr 21 i wspólnie rozwijają ideę teatru inkluzywnego oraz włączającej pedagogiki teatru.

W tym roku szkolenie zostało rozłożone na dwa bloki:

Blok przedwakacyjny, będzie stanowił wprowadzenie i bazę, która pozwoli na świadome i twórcze zaprojektowanie przez nauczyciela planu działania z uczniami we współpracy z warszawskim Teatrem 21 w roku szkolnym 2020/2021.

Blok powakacyjny da nauczycielom możliwość zapoznania się z rejestracjami trzech spektakli Teatru 21 dla dzieci i młodzieży oraz spotkania i rozmowy z twórcami po spektaklu oraz uczestnictwa w dwóch warsztatach wokół każdego spektaklu Teatru 21. Następnie nauczyciel może zobaczyć rejestrację spektaklu z uczniami w dogodnym dla siebie terminie oraz zaprosić pedagogów teatru i aktorów Teatru 21 z warsztatem do swojej klasy.

Większość działań przewidziana jest w formule on-line, jednak – jeśli jesienna sytuacja epidemiczna na to pozwoli – część warsztatów będzie mogła odbyć się w szkołach i we WCIES.

Harmonogram projektu:

 

CZERWIEC 2020
cykl warsztatów wprowadzających dla nauczycieli – łącznie 12 x 45 min

 

Niepełnosprawność – pole znaczeń

prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna

4 x 45 min / 19 czerwca 16:00 – 19:00

 

Warsztaty pozwolą spojrzeć na niepełnosprawność w perspektywie społecznej, zrozumieć mechanizmy stygmatyzacji osób z niepełnosprawnościami i poznać strategie przeciwdziałające wykluczeniu. Podczas warsztatów przeanalizujemy na przykładach, co teatr i sztuki wizualne wnoszą w to, jak postrzegamy osoby niepełnosprawne, skąd biorą się nasze obawy, lęki, uprzedzenia i z jakich inspiracji warto korzystać podczas zajęć z uczniami.

 

Gapienie się – o sytuacji bycia wystawionym na ocenę

prowadzenie Justyna Wielgus wraz z aktorami Teatru 21

4 x 45 min / 29 czerwca 16:00 – 19:00

 

Warsztaty mają na celu przypatrzenie się sytuacji doświadczania intensywnego spojrzenia, które dotyka w podobny sposób zarówno aktora, aktora z niepełnosprawnością i widza, jak również nauczyciela i ucznia. Podczas warsztatu z jednej strony postaramy się wyodrębnić różnego rodzaju patrzenie, jego znaczenia i konsekwencje, z drugiej zaś strategie kreowania wizerunku publicznego, który stanowi nieodłączny element teatru życia codziennego.

 

Edukacja włączająca: projektowanie przestrzeni dla zmiany społecznej

prowadzenie Justyna Sobczyk

4 x 45 min / 30 czerwca 16:00 – 19:00

 

Trzecie spotkanie skupione jest na krytycznym przyjrzeniu się w grupie, założeniom i wyznaczonym celom edukacji włączającej w programie szkolnym. Naszym wspólnym zadaniem będzie twórcze projektowanie włączającego pola edukacyjnego, które czerpie z doświadczeń uczniów i rozwija współpracę w klasie. Uczestnicy warsztatów odkryją możliwości projektowania wspólnie ze swoimi uczniami nowych sytuacji, które mają szansę przetworzyć takie jakości jak strach, bezsilność czy dystans w otwartość i ciekawość drugiego człowieka.

 

JESIEŃ 2020
cykl warsztatów towarzyszących spektaklom Teatru 21

Na jesieni, między 1 września a 15 listopada 2020, odbędą się trzy moduły edukacyjne wokół spektakli Teatru 21. W ramach modułu nauczyciel zobaczy rejestrację jednego ze spektakli Teatru 21: “Indianie”, “Superspektakl” lub “Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”. Następnie odbędzie się rozmowa z Twórcami dotycząca problematyki prezentowanych przedstawień. Kolejnego dnia odbywają się warsztaty przygotowujące do wspólnego oglądania spektaklu z klasą i instruujące, jak projektować partycypacyjne działania z uczniami. Po przygotowaniu warsztatów nauczyciel otrzyma link do spektaklu, aby mógł obejrzeć spektakl razem z klasą a następnie przeprowadzić z uczniami przygotowane wcześniej warsztaty. W ramach projektu będzie można konsultować działania z pedagogami teatru (dyżury on-line).

Partnerem projektu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy