20

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 776326-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące planowanego przedsięwzięcia remontowego: „Fundacja Teatr 21: Remont i przebudowa lokalu użytkowego nr 77 przy ul. Skoczylasa 10/12 w Warszawie”

INFORMACJA O WYBORCZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Teatr 21 (PDF, 1,3 MB)

LINK DO OGŁOSZENIA NA STRONIE BZP.UZP.GOV.PL

1. link: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6adc7ebb-d21d-492e-bf68-687afe3cbc48

2. Pobierz wersję PDF: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

LINK DO OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA STRONIE BZP.UZP.GOV.PL:

1. link: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e01271ca-7e39-4cd3-834e-3fa3df139a1a
2. Pobierz wersję PDF: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ oraz załącznik 7 do SIWZ: [ pobierz SIWZ-Teatr-21.zip ]

2. PROJEKTY WYKONAWCZE: [ pobierz Projekty-wykonawcze-Teatr-21.zip ]

3. PRZEDMIARY: [ pobierz PRZEDMIARY-2-Teatr-21.zip ]

4. STWIORBy: [ pobierz STWIORby-Teatr-21.zip ]

5. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI: [ pobierz ZALACZNIKI-Teatr-21.zip ]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH:

1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH: [ pobierz Informacja_z_otwarcia_Remont_Skoczylasa.pdf ]