Urodzona w 1988 roku w Warszawie, gdzie mieszka ze swoją rodziną. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Dać szansę” w Warszawie. Mimo dużej wady wzroku lubi prace plastyczne: rysuje, maluje, koloruje, wycina i tworzy kolaże. Jest autorką liczny mandali, za pomocą których komunikuje się ze światem. Dzięki mandalom okazuje swoje emocje, system wartości, relacje z ludźmi i światem przyrody. Jest osobą o rozwiniętej duchowości, otwartą na świat pozamaterialny, wrażliwą na potrzeby innych.
W 2012 roku prezentowała swoje obrazy na wystawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jest aktorką Teatru 21 od momentu jego powstania.