Fundacja Teatr 21 poszukuje osoby na stanowisko producenta wydarzeń teatralnych i edukacyjnych. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2022 r.

WYMAGANIA:

– doświadczenie w realizacji projektów artystycznych;

– samodzielność i dobra organizacja pracy;

– komunikatywność i zaangażowanie;

– podejmowanie własnych inicjatyw;

– umiejętność pracy w grupie;

– umiejętność pracy pod presją czasu;

– sumienność;

– znajomość j. angielskiego na poziomie B2;

– mile widziane: doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– przygotowywanie harmonogramów i kosztorysów projektowych;

– przygotowywanie umów (współpraca z biurem księgowym i kancelarią prawną);

– realizacja i koordynacja wszystkich etapów produkcji;

– kontrola limitów wydatków;

– rozliczenie projektu;

– udział w procesie ewaluacji działań.

– ścisła współpraca z pozostałymi uczestnikami procesów produkcyjnych: kierownicy projektów, koordynatorzy, kuratorzy, artyści i animatorzy, specjaliści (m.in. edukacja, promocja) i inni;

ZAPEWNIAMY:

– umowę o pracę na czas określony (6 miesięcy), ¾ etatu, z możliwością przedłużenia i zwiększenia do całego etatu oraz renegocjacji;

– praca w formie hybrydowej, tryb pracy zadaniowy (do dyspozycji biuro na Ochocie);

– wynagrodzenia na poziomie 3.000-3.250 zł netto/miesięcznie;

– możliwość współtworzenia Centrum Sztuki Włączającej, pierwszej instytucji kulturalnej w Polsce łączącej potencjały artystów z niepełnosprawnościami z artystami bez niepełnosprawności.

CV prosimy prosimy wysyłać na adres teatr21@teatr21.pl

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2022 r.

—————-

Razem z CV prosimy załączyć poniższą formułę RODO:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Fundację Teatr 21 z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Administratorem danych jest FUNDACJA TEATR 21 z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 00000602352, REGON: 364125930, NIP: 1182121973.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób pisemnie (adres: teatr21@teatr21.pl)