Celem kampanii jest promowanie wyjątkowych w skali europejskiej inicjatyw na rzecz włączania i zwiększania widoczności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Teatr 21, jako jedna z trzech polskich inicjatyw, bierze udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Great Initiatives” realizowanej przez organizację EU for Trisomy 21. Celem kampanii jest promowanie wyjątkowych w skali europejskiej inicjatyw na rzecz włączania i zwiększania widoczności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wybrane przez EU for Trisomy 21 inicjatywy promują widoczność, autonomię, zdrowie, niedyskryminację osób z zespołem Downa. Wszystkie one mają charakter zbiorowy i są gotowe do inspirowania innych organizacji w całej Europie. Niektóre z nich to małe firmy, które kładą nacisk na różnorodność zatrudnienia, inne to grupy wolontariuszy wspierające rodziny, organizacje pozarządowe współpracujące z decydentami na poziomie lokalnym w celu poprawienia jakości życia osób z trisomią 21.

Spośród 29 inicjatyw z całej Europy, drogą publicznego głosowania, wyłonione zostaną trzy organizacje, które pojadą na specjalne warsztaty i spotkanie w Parlamencie Europejskim. Swój głos na Teatr 21 można oddać na stronie: https://eufortrisomy21.eu/pl/initiative/theater-21/ Głosowanie trwa do 19 marca 2022 roku a ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca 2022 roku czyli w Światowy Dzień Zespołu Downa.

EU for Trisomy 21 promuje współpracę i wymianę informacji w celu podniesienia świadomości i zwiększenia udziału w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa (21 marca) w Parlamencie Europejskim i w Europie. Unia Europejska posiada kompetencje prawne do tworzenia przepisów dotyczących problemów osób z niepełnosprawnościami: zdrowia, zatrudnienia, dyskryminacji, edukacji, praw człowiek. Niemniej z roku na rok budżety i projekty europejskie dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną ulegają zmniejszeniu lub stagnacji. Potrzebny jest sojusz, aby uwidocznić w społeczeństwie aspiracje osób z niepełnosprawnością intelektualną i skłonić instytucje UE do działania na rzecz najsłabszych. Światowy Dzień Zespołu Downa to idealny moment na tego typu sojusz.

GŁOSUS NA TEATR 21