Wykład Lennarda J. Davisa

Wykład amerykańskiego badacza Lennarda J. Davisa, autora bestselerowej książki „Ustanawianie normy” („Enforcing Normalcy”), uznawanej za kamień milowy studiów o niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie z autorem, zapowiadające polskie wydanie jego przełomowej książki, odbędzie się 25 kwietnia 2022 o godz. 18.00 w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Żyjemy w świecie normy i każdy obszar naszego życia poddany jest normalizacji. Zastanawiamy się co przeciętna osoba powinna robić, ile powinna zarabiać, jak powinna mieszkać, co jeść, co myśleć i poświęcamy często całe życie, by to osiągnąć. Określamy poziom inteligencji, poziom cholesterolu, wagę, wzrost, wymiary ciała według sztucznie ustanowionej linii oddzielającej zwyczajne od nienormalnego. Nasze dzieci są obserwowane w szkołach i poddawane testom, by ocenić czy i jak mieszczą się na/w normalnej krzywej umiejętności uczenia się, ilorazu inteligencji. W ciągu naszego życia jesteśmy ważeni i mierzeni, by ocenić czy nasze ciała spełniają normę pod kątem określonych parametrów. Wydaje się, że ludzie zawsze dążyli do porównywania się z innymi, tymczasem idea normy nie wynika z uwarunkowań naszej psychiki, jest natomiast cechą pewnego rodzaju społeczeństwa. Warto zacząć od tego, że słowa związane z normą, a zatem: normalność, średnia, nienormalność pojawiły się w językach europejskich stosunkowo niedawno.

Lennard J. Davis swoją książką „Ustanawianie normy” („Enforcing Normalcy”) dokonał przełomu w myśleniu o niepełnosprawności, pokazując, że, by zrozumieć niepełnosprawne ciało, musimy wrócić do konceptu normy, zrozumieć jego historię, w tym historię wyłonienia się pojęcia i obrazu „normalnego”, „zwyczajnego” ciała. Z błyskotliwością i pasją, będącą połączeniem badań akademickich i aktywizmu, dowodzi, że jeżeli chcemy zrozumieć konstrukcję niepełnosprawności, musimy zrozumieć konstrukcję normalności. To nie osoby z niepełnosprawnościami stanowią „problem” – podkreśla Davis, lecz sposób, w jaki wyobrażenie normy kreuje „problem” niepełnosprawnej osoby.

Badacz, odwołując się do historii sztuki, literatury, nauki, analizuje wyłanianie się pojęcia normy, a na kartkach swojej książki pozwala spotkać się prozie Josepha Conrada, czy Mary Shelly z historią badań statystycznych, astronomią, historią rzeźby – w tym słynną Wenus z Milo. Dzięki temu „Ustanawianie normy” czyta się z zapartym tchem. Polskie tłumaczenie książki zostanie wydane na jesieni 2022 przez Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 w ramach serii wydawniczej „Odzyskiwanie obecności”. Wykład jest częścią „Nie zostawiaj nikogo w tyle” – trzeciego sezonu Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21.

—————–

25 kwietnia 2022, g. 18:00
miejsce:
Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul Dobra 55, Warszawa (aula 1.007).

organizatorzy:
Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 oraz Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydarzenie w języku angielskim tłumaczone symultanicznie na PJM i język polski.
Aula wyposażona jest w pętlę indukcyjną i jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Ustanawianie normy – wykład Lennarda J. Davisa
25 kwietnia 2022, g. 18:00

miejsce:
Wydział Neofilologii UW
ul. Dobra 55, Warszawa
aula 1.007

wstęp wolny Lennard J. Davis

Lennard J. Davis pracuje na Wydziale Języka Angielskiego, Wydziale Niepełnosprawności i Rozwoju Człowieka, a także na Wydziale Edukacji Medycznej Uniwersytetu w Illinois. Jest autorem lub redaktorem ponad 20 książek w tym jednej z pierwszych książek teoretycznych poświęconych niepełnosprawności „Enforcing Normalcy” („Ustanawianie normy”) zaliczanej dziś do klasyki studiów nad niepełnosprawnością. Laureat National Book Critics Circle Award i Nagrody Pulitzera. Stypendysta Fundacji Pamięci Johna Simona Guggenheima. Jego obecne zainteresowania obejmują zagadnienia związane z niepełnosprawnością, teorią literatury i kultury, genetyką, rasą, tożsamością i kwestiami biokulturowymi.

Grupą społeczną, której Davis dedykuje znaczącą część swojej przełomowej pracy są Głusi. Badacz jest słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców, wzrastał więc w najbliższym otoczeniu Głuchych i ich kultura jest integralną częścią jego świata. Funkcjonując jednocześnie wśród osób sprawnych (szkoła), od najmłodszych lat widział uprzedzenia i fałszywe wyobrażenia na temat Głuchych, które powiela większość sprawnego społeczeństwa. „Ustanawianie normy” to osobisty manifest, który może mieć znaczenie wzmacniające dla społeczności Głuchych w Polsce.