Podczas bezpłatnego warsztatu prowadzonego przez członków zespołu Dansema Dance Theatre przedstawione zostaną główne koncepcje i metody tworzenia spektaklu dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

Bezpłatne warsztaty dla tancerek i tancerzy prowadzone przez członków zespołu Dansema Dance Theatre z Litwy odbędą się 19 marca w godz. 13:00-18:00 w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego. Wydarzenie towarzyszy pokazom spektaklu „Świat bez oczu” dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas bezpłatnego warsztatu prowadzonego przez członków zespołu Dansema Dance Theatre przedstawione zostaną główne koncepcje i metody tworzenia spektaklu dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Tancerze powinni posiadać wystarczającą technikę tańca współczesnego i umiejętności improwizacyjne. Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

Warsztat odbędzie się w Instytucie Teatralnym 19 marca w godz. 13:00-18:00.

Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zobaczenia spektaklu „Świat bez oczu” 20 marca 2022 roku o godz. 11:00 lub 16:00. Dwie osoby spośród tancerek i tancerzy biorących udział w warsztacie będzie współprowadziło spektakl grany 21 marca o godz. 11:00 (przewidziane jest wynagrodzenie dla tancerzy współprowadzących).

Wydarzenie towarzyszy pokazom spektaklu „Świat bez oczu” .

W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 8 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2022.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WARSZTAT – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Warsztaty dla tancerzy / Dansema Dance Theatre
13 marca 2022, g. 13:00-18:00

miejsce:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa

warsztat bezpłatny

rejestracja na stronie:
https://bit.ly/Dansema-Warsztat
Dansema Dance Theatre jest wiodącą grupą teatru tańca dla młodej publiczności na Litwie. Jest pierwszym profesjonalnym teatrem, który z inicjatywy wielokrotnie nagradzanej choreografki i dyrektor artystycznej Birute Baneviciute zaczął tworzyć spektakle taneczne dla dzieci na Litwie. Od momentu powstania w 2007 roku Dansema występowała w 28 krajach na całym świecie. Od 2012 roku Dansema koncentruje się na produkcjach tanecznych dla dzieci w wieku 0-3 lat. Obecnie w repertuarze teatru znajduje się 7 spektakli tanecznych dla dzieci w różnym wieku. Spektakle Dansemy były wielokrotnie nominowane i nagradzane przez litewskie Ministerstwo Kultury.

„Nasza wizja opiera się na dążeniu do wspierania dwóch głównych wartości – zrównoważonego podróżowania i utrzymania wysokiej jakości artystycznych doświadczeń widzów. Realizując naszą wizję pragniemy, aby nasz najnowszy spektakl dla dzieci niewidomych i niedowidzących „Świat bez oczu” objechał całą Europę. Dążąc do utrzymania jakości doświadczeń artystycznych widzów, musimy sprowadzić spektakl i wykonać go fizycznie w przestrzeni fizycznej. Nasz spektakl taneczny, który proponujemy w ramach tego projektu, jest przeznaczony dla niewidomych i niedowidzących dzieci w wieku 1-6 lat. Uważamy, że ta szczególna grupa odbiorców ma ograniczone możliwości odbioru tańca, gdyż oferta takich spektakli nie jest zbyt szeroka. Postawiliśmy sobie za cel otworzyć świat tańca dla osób, które nie widzą oczami, ale widzą poprzez odczuwanie wibracji ruchu, dotyk poruszających się ciał, słyszenie dźwięków ruchu. Tym spektaklem stwarzamy możliwość włączenia tej szczególnej grupy odbiorców do społeczności ludzi odbierających taniec.”

Birutė Banevičiūtė jest wielokrotnie nagradzaną choreografką i dyrektorką artystyczną Dansema Dance Theatre, który jako pierwszy na Litwie w 2007 roku zaczął tworzyć spektakle taneczne dla dzieci. Do tej pory stworzyła 17 spektakli dla dzieci w wieku 0-3 lat, 3-6 lat, 5-10 lat, które były prezentowane w 28 krajach na całym świecie. Tworzy spektakle taneczne, a także spektakle ruchowe dla teatrów dramatycznych i lalkowych na Litwie i za granicą (Niemcy, Ukraina). Birutė posiada stopień doktora w dziedzinie edukacji tanecznej i opiera swoją pracę artystyczną na badaniach naukowych. Opracowała również metodę wczesnego rozwoju doświadczeń tanecznych dla niemowląt w wieku 8-14 miesięcy oraz dla dzieci z różnymi dysfunkcjami (niewidomych, z zespołem Downa, autyzmem, itp.). Birutė prowadzi seminaria i warsztaty dla dzieci, profesjonalistów z dziedziny tańca i teatru, nauczycieli i rodziców w kraju i za granicą. Jest autorką książek i artykułów na temat edukacji tanecznej. W 2020 roku Birutė została wybrana na przewodniczącą zarządu ASSITEJ Litwa.

„Moja wizja trwałych sposobów przekazywania mojej pracy artystycznej dzieciom w różnych krajach związana jest z przekonaniem, że kultura i sztuka, zwłaszcza taniec, powinny być doświadczane fizycznie, zwłaszcza w bardzo młodym wieku. Wiąże się to z faktem, że dzieci do 2. roku życia odbierają świat w sposób psychomotoryczny, tj. poprzez poruszanie się i dotykanie, a także słyszenie, widzenie i smakowanie. To samo dotyczy dzieci z różnymi dysfunkcjami (zespół Downa, autyzm, itp.). Spektakl można zaadaptować i przekształcić tak, aby był grany dla publiczności w różnym wieku, o różnych zdolnościach, a ci sami wykonawcy mogą robić dwa-trzy różne przedstawienia. Spektakle można wystawiać nie tylko w tradycyjnych teatrach, ale także w innych przestrzeniach kultury: przedszkolach, szkołach, salach wystawowych, na otwartych przestrzeniach.”

Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Perform Europe w ramach projektu Europe International Inclusive Arts Network ‘Making Waves!’

Perform Europe to finansowany przez Unię Europejską projekt, którego celem jest zmiana sposobu prezentacji sztuk performatywnych za granicą na bardziej integracyjną, zrównoważoną i trwałą poprzez testowanie nowych praktyk w zakresie objazdów i dystrybucji spektakli oraz opracowanie zaleceń politycznych dla przyszłego systemu wsparcia Unii Europejskiej. Ta 18-miesięczna podróż obejmuje fazę badawczą, uruchomienie platformy cyfrowej, testowanie systemu wsparcia oraz opracowanie zaleceń dotyczących polityki.

Projekt Perform Europe jest finansowany przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej i współzarządzany przez konsorcjum 5 organizacji: IETM – International network for contemporary performing arts, European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse NetworkIDEA Consult.

Organizatorem pokazów w Warszawie jest Teatr 21.

Program Teatru 21 / Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Partner