rozmowa na Dzień Ojca

Z okazji Dnia Ojca chcemy spotkać się w towarzystwie ojców osób z zespołem Downa. Porozmawiamy o ich doświadczeniu ojcostwa, o wyzwaniach dotyczących rodzicielstwa, systemach edukacji i alternatywnych metodach wychowawczych i oczywiście o ich synach i relacji jaką ze sobą tworzą.

Rozmowę poprowadzi Jacek Hołub, dziennikarz, autor książek “Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci”, “Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera”.

Rozmówcami Jacka Hołuba będą:

Kobas Laksa – fotograf, scenarzysta, reżyser form filmowych, dokumentalnych, teledysków. Twórca i prowadzący warsztaty „Zerówka Zespołowa”, w którym nowi rodzice dzieci z zespołem Downa mogą zrozumieć podstawowe zagadnienia z dziedziny genetyki, fizjologii i możliwości dziecka z trisomią. Prywatnie tata Jonatana.

Stanisław Krajewski – profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rokiem 1989 był aktywnym uczestnikiem odrodzenia życia żydowskiego w Polsce. Autor wielu książek i artykułów dotyczących logiki, filozofii matematyki, filozofii dialogu oraz judaizmu. Prywatnie tata Daniela Krajewskiego (aktora Teatru 21). Mieszka w Warszawie z żoną Moniką, ma dwóch synów i wnuka.

Michał Choptiany – badacz specjalizujący się w historii intelektualnej okresu wczesnonowożytnego, pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie tata dwuletniego Maćka.

23 czerwca 2021, g. 19:00 na Facebook Live
rozmowa z tłumaczeniem na PJM i napisami na żywo