Marceli Sulecki

Dyrektor Operacyjny

m.sulecki@teatr21.pl

 

Magdalena Grudziecka

Wicedyrektorka ds. Operacyjnych

m.grudziecka@teatr21.pl

 

Justyna Lipko-Konieczna

Dyrektorka Programowa Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21

j.lipkokonieczna@teatr21.pl

 

Justyna Sobczyk

Kierowniczka ds. rozwoju zespołu Teatru 21

j.sobczyk@teatr21.pl

 

Justyna Wielgus

Kierowniczka ds. współpracy z zagranicą

j.wielgus@teatr21.pl

 

Wiktoria Siedlecka-Dorosz

Kierowniczka ds. edukacji i rozwoju społeczności

w.dorosz@teatr21.pl

 

Paulina Uryszek

Kierowniczka produkcji

p.uryszek@teatr21.pl

 

Aleksandra Mahmud

Specjalistka ds. komunikacji i promocji

a.mahmud@teatr21.pl