Projekt w ramach programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej, realizowany w formie współpracy pięciu teatrów zatrudniających aktorów z niepełnosprawnościami: Teatr 21 z Warszawy (Polska), Mooms Theater z Malmö (Szwecja), L’Oiseau Mouche z Roubaix (Francja), Babel Theatre z Rotterdamu (Holandia), Blue Teapot z Galway (Irlandia).
Pretekst:

Europejska Strategi Rozwoju do 2020 roku wpisała jako jeden z głównych celów zwiększenie dostępności osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego i ekonomicznego.

W okresie 2013-2016 realizowana była pierwsza odsłona projektu „Crossing the Line”. TNL jest kontynuacją działań podjętych w tamtym projekcie, uznanym w 2018 roku, przez Komisję Europejską, za jeden z dziesięciu najskuteczniejszych projektów zrealizowanych w programie Kreatywna Europa.

Każdy z teatrów partnerskich przygotowuje przedstawienia, prowadzi działalność edukacyjną i upowszechniającą wiedzę o aspektach niepełnosprawności w przestrzeni publicznej. Każdy obala mity oraz funkcjonujące uprzedzenia na temat niepełnosprawności.

Cel:

Zmiana potocznego postrzegania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej.

Narzędzia:

Stworzenie sieci współpracy między europejskimi teatrami, która umożliwi wymianę doświadczeń, artystycznych działań. Wzmocnienie instytucjonalne partnerów, by mogli skuteczniej wpływać na zmianę postaw społecznych: od młodych ludzi w szkołach, po dorosłych widzów przedstawień i uczestników warsztatów oraz konferencji.

Współpraca będzie realizowana na trzech płaszczyznach:
  • Przygotowanie warsztatu prezentującego specyfikę i metodę pracy teatru
  • Zorganizowanie otwartego wydarzenia: konferencji, spotkania, seminarium, w czasie którego analizie poddany będzie aspekt funkcjonowania osób niepełnosprawnych: w przestrzeni publicznej, zawodowej, społecznej
  • Przygotowanie i prezentacja przedstawienia teatralnego, które zostanie pokazane m.in. na mainstreamowym festiwalu teatralnym w Galway, zorganizowanym w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2020.

Każdy teatr partnerski weźmie udział w 4 wydarzeniach w krajach partnerskich. Dzięki cyklicznym, co dwa miesiące realizowanym spotkaniom, Teatr 21 będzie miał możliwość nauczyć się od partnerów w jaki sposób budować trwałą, stabilną finansowo, organizacyjnie instytucję, promować swoje osiągnięcia i metodę pracy, rozwijać sieć kontaktów, które zaowocują w przyszłości kolejnymi projektami na skalę europejską

Działania Teatru 21:

Inauguracja projektu odbędzie się w Warszawie, w czasie wrześniowego spotkania partnerów.

W listopadzie 2019 roku, Teatr 21 zorganizował otwartą konferencję oraz warsztaty pracy twórczej na temat widzialności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerów oraz zaproszeni goście z teatrów i instytucji kultury z Niemczech, Szwajcarii, Czech, Ukrainy. Gościem specjalnym konferencji będzie Lenard Davis, jeden z najważniejszych teoretyków disability studies.

W maju 2020 roku Teatr 21 weźmie udział w festiwalu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie zaprezentuje przedstawienie „Rewolucja, której nie było”. Przedstawienie z 2018 roku to wyrazisty komentarz aktorów Teatru 21 na temat wydarzeń i protestów społecznych, które miały miejsce podczas blokady korytarzy sejmowych przez rodziny osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 roku.

Współfinansowane z programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej

Współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności

[vc_text_separator title=”Teatry zrzeszone w sieci „Crossing the Line„”]

Moomsteatern (Szwecja)

Mind the Gap (Wielka Brytania)

Compaigne l’Oiseau-Mouche (Francja)

Blue Teapot Theatre Company (Irlandia)
Theater Babel Rotterdam (Holandia)

Teatr 21 (Polska)

Gapienie się – obsesyjne patrzenie na biedę i niepełnosprawność

Co się dzieje, gdy ludzie się gapią? Obsesyjne patrzenie się może mieć swoje zalety i wady. Natrętne przyglądanie się może być podstawą analizy albo bronią używaną przeciwko rozmaitym ludziom — od osób niepełnosprawnych, poprzez biednych, po prześladowanych ze względu na seksualność. Podczas rozmowy skupimy się na przykuwaniu wzroku zarówno w sztuce, jak i w życiu. Zobacz rejestrację wideo z wykładu poniżej.

Widzialne / Niewidzialne

Czy realia i strategie inkluzji społecznej w sztuce na Wschodzie i Zachodzie Europy bardzo się różnią? Jakie są potencjały, praktyki i pułapki towarzyszące tym procesom? Jak budowana jest podmiotowość aktora w zespole? Wydarzenie w ramach projektu ``Trasna na line``. Zobacz wideo z konferencji ``Widzialne/Niewidzialne``, która odbyła się 13 listopada 2019 roku w Muzeum POLIN.

Warsztaty

Warsztaty pracy twórczej na temat widzialności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.