Ogłoszenie wyników naboru.

Ogłoszenie wyników.

Po zapoznaniu się z 9 zgłoszeniami do Konkursu „Rezydencja – Współdzielimy przestrzeń” Kapituła Konkursu w składzie: Justyna Lipko-Konieczna, Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Katarzyna Lalik, Uliana Roj, wybrała projekty następujących osób:

Roza Sarkisian
Zoi Michailova
Volodymyr Ryga

Dziękujemy za wszystkie przesłane do Konkursu zgłoszenia.

czytaj więcej

 

———-

 

Оголошення результатів.

Розглянувши 9 заявок на Конкурс «Резиденція – Спільний простір»,
журі Конкурсу у складі:
Юстина Ліпко-Конєчна, Юстина Собчик, Юстина Вєльгус, Вікторія Сєдлацка-Дорош, Катажина Лялік і Уляна Рой
обрало проєкти таких аплікантів:

Рози Саркісян
Зої Михайлової
Володимира Рига

Дякуємо усім, хто подав заявки на Конкурс!

читати далі

 

———-

 

The Competition’ results announcement:

After reviewing the 9 applications for the „Residency – We Share Space” Competition, the Jury composed of: Justyna Lipko-Konieczna, Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Katarzyna Lalik, Uliana Roj, chose the projects of the following authors:

Roza Sarkisian
Zoi Michailova
Volodymyr Riga

Thank you for all applications submitted to the Competition.