Deklaracja Dostępności

Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 zobowiązuje się zapewnić najwyższy poziom dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy o dostępności cyfrowej oraz Wytycznymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG) na poziomie AAA. Niniejsza deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.teatr21.pl.

Status Zgodności

Strona internetowa jest w procesie wdrażania zasad dostępności zgodnie z WCAG na poziomie AAA.

Metoda Oceny

Dostępność strony internetowej była oceniana poprzez testy użytkowników, aby zidentyfikować ewentualne bariery w korzystaniu z serwisu.

Wyniki Audytu

Podczas oceny dostępności zidentyfikowano następujące problemy:

 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Skomplikowany, specjalistyczny język.

Środki Poprawy

Obecnie podejmujemy działania mające na celu poprawę dostępności naszej strony internetowej oraz naszych przestrzeni, w tym:

 • Instalacja pętli indukcyjnej.
 • Tworzenie alternatywnych wersji mediów dla osób z różnymi zmysłami.
 • Eliminacja nagłych i nieoczekiwanych zmian treści.
 • Użycie prostego języka (plain language).

Dostępność Siedziby

Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 jest miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od kondycji. Zależy nam, aby każdy mógł swobodnie korzystać z naszych zajęć i uczestniczyć w naszych wydarzeniach.

Dostępność Fizyczna:

 • Nasza siedziba przy ulicy Władysława Skoczylasa 10/12 została zaprojektowana z myślą o dostępności dla osób o różnych kondycjach. Nasza przestrzeń znajduje się na poziomie “0”, posiadamy drzwi oraz toaletę przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
 • W naszej przestrzeni znajduje się pokój wyciszeń.

Dostępność Informacji:

 • Wszystkie informacje dotyczące naszych wydarzeń i usług są klarownie prezentowane i dostępne dla wszystkich użytkowników.

Informacje Kontaktowe

Jeśli napotkasz problemy z dostępnością naszej strony, prosimy o kontakt:

 • E-mail: a.mahmud@teatr21.pl
 • Telefon: 517 496 809

Procedura Zgłaszania Problemów

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o zgłoszenie za pomocą powyższych danych kontaktowych. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, masz prawo zgłosić problem do odpowiednich organów.

Data Deklaracji

Niniejsza deklaracja została sporządzona dnia 7 czerwca 2024.