Tradycyjnie we wrześniu obchodzone są dwa święta Głuchych: Międzynarodowy Tydzień Głuchych, uchwalony przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku oraz Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, uchwalony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2017 roku. Celem tych świąt jest zwrócenie uwagi nie tylko na problemy i prawa Głuchych, ale również na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej Głuchych, którzy na co dzień komunikują się wieloma językami migowymi, a także pokaz osiągnięć kulturalnych Głuchych.
Z tej okazji w Centrum Sztuki Włączającej pokażemy świetny spektakl artysty Visual Vernacular Erwana Cifry z Francji, a także zorganizujemy warsztaty techniki VV dla osób posługujących się polskim językiem migowym. Inicjatorką wydarzeń jest Edyta Kozub,
polska artystka VV.

Jak pisze Edyta Kozub zależy nam, by zachęcić osoby z głuchotą do podążania za swoimi marzeniami. Erwan Cifra jest performerem migania pantomimicznego – Visual Vernacular, który dzięki talentowi i determinacji w rozwijaniu swojej pasji świetnie pokazuje światu piękno gestu i mowy ciała, dla których podstawą jest język migowy. W spektaklu Kto zabił język migowy? przenosi publiczność do roku 2080, w którym to wciela się w rolę policjanta i poszukuje odpowiedzialnych za zniszczenie wszystkich śladów, informacji, wspomnień o języku migowym, m. in. informacji o chorobie „głuchota”, która od dawna nie istnieje na Ziemi, bo nie ma już osób niesłyszących, a tym samym nie ma też języka migowego. Ludzkość dzięki technologiom medycznym przyszłości poradziła sobie z każdą chorobą, w tym z głuchotą. Wszyscy ludzie słyszą więc i komunikują się normalnie.Spektakl jest przeznaczony nie tylko dla Głuchych, ale również dla osób słyszących, których interesuje Kultura Głuchych.

Visual Vernacular to sztuka, która łączy elementy takie jak mimika twarzy, pantomima, gesty, język migowy, storytelling, poezja kształtu, ruchy ciała.

Erwan CIFRA, francuski artysta urodzony w Nancy, który dorastał w świecie LSF (francuskiego języka migowego). Od dzieciństwa pasjonował się światem wizualnym, fascynowały go filmy, komiksy, animacje 3D, gry wideo, manga. W 2000 roku został nauczycielem francuskiego języka migowego (LSF) dla osób słyszących. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i sztuką multimediów. Ogromne doświadczenie pozwala mu łączyć kultury języka niesłyszących i animacji wideo i rozwijać swój autorski język artystyczny w sztuce Visual Vernacular. Od 2015 roku współpracuje z uznanym niesłyszącym francuskim aktorem Simonem Attią, ucząc rozwoju osobistego i zawodowego przyszłych tutorów, a także nauczając i popularyzując Visual Vernacular. Spektakl „2080: kto zabił język migowy?” zdobył dwie nagrody za najlepszy scenariusz i najlepszą rolę męską na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Teatralnej Terytorium gestu organizowanym przez Teatr Mimiki i Gestu w Moskwie.

 

Projekt „POKAŻ JĘZYK” korzysta z dofinansowania o wartości 350 000 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest wspólne tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.