Marta Stańczyk w ramach projektu ``Strategie przetrwania``

Bajka dla dzieci napisana w czasie pandemii koronawirusa. Głównymi bohaterkami bajki Marty Stańczyk są dwie zakonnice – Bernadetta i Klementyna – oraz towarzysząca im w przygodach owca Kostka. Pewnego dnia postanawiają wyjść z domu, zamknąć drzwi na klucz i wyruszyć w niesamowitą podróż. Za każdym razem korzystają z niekonwencjonalnych środków lokomocji np. batyskafu czy kolorowego balonu. Z ich perspektywy oraz z dziecięcą ciekawością i otwartością obserwują świat przyrody i wchodzą w relacje z jej mieszkańcami, w pełni akceptując ich odmienność. W bajkach Marty Stańczyk świat wydaje się być utopijnym miejscem, w którym wszystkie zwierzęta żyją ze sobą w harmonii i podziwiają swoją wyjątkowość.

czyta: Łukasz Sosiński
wideo: Łukasz Sosiński, Magdalena Łazarczyk

Zobacz wersję z AUDIODESKRYPCJĄ

Marta Stańczyk

Od 2005 jest aktorką Teatru 21 (jedyną, która nie chce być gwiazdą). Jest uzdolnioną plastycznie i muzycznie autystką, obdarzoną niezwykłą wyobraźnią. Maluje, rysuje, szyje, szydełkuje, rzeźbi w glinie, gra na pianinie. Pisze i ilustruje krótkie “historyjki”. Uwielbia tworzyć nowe słowa i imiona. Jej prace plastyczne wystawiane były w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w Galerii Art Brut we Wrocławiu i na kilku zbiorowych wystawach uczniów Szkoły “Dać Szansę”. Wykonała też plakaty do spektaklu Teatru 21 “Portret”. Teatr fascynował Martę od zawsze. Pomimo autyzmu czuje się związana z grupą aktorów Teatru 21.

„Strategie przetrwania” to projekt aktorek i aktorów Teatru 21 w ramach Centrum Sztuki Włączającej. Zrodził się w czasie pandemii jako swojego rodzaju reakcja obronna na zaistniałą sytuację zamknięcia i niemożliwości grania i uczestniczenia w próbach. Sytuacja ta zaowocowało nowym rodzajem twórczości. Pozbawieni możliwości artystycznej ekspresji na scenie, aktorzy i aktorki Teatru 21 rozpoczęli swoje autorskie działania, które realizowali we własnych domach.

czytaj więcej

Program Centrum Sztuki Włączającej jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"