redakcja: Justyna Lipko-Konieczna
koncepcja merytoryczna: Agnieszka Szymańska
teksty: Katarzyna Kalinowska, Wiktoria Siedlecka-Dorosz, Kasia Lalik, Justyna Lipko-Konieczna, Agnieszka Szymańska
zdjęcia: Dagna Dąbrowicka, Tomek Michalczewski, Alicja Szulc
projekt graficzny: Radek Staniec, Maria Szczodrowska

Fundacja Teatr 21
Warszawa 2020

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy

Pobierz książkę

ISSUU

Broszura podsumowująca trzyletni projekt O!SWÓJ realizowany w latach 2017-2019. Za nami 3 lata spotkań, warsztatów, działań z kilkuset osobami. Nauczycielami, uczniami i odbiorami spektakli Teatru 21. Mamy poczucie, że przed nami niekończąca się praca by, zrealizować nasze cele, które Katarzyna Kalinowska odpowiadająca za ewaluację projektu opisywała w następujący sposób:

(…)Pierwszym celem projektu była praca nad językiem, czyli nad zmianą myślenia i mówienia o niepełnosprawności, które są ważnym elementem kształtującym społeczną świadomość i postawy wobec inności. Język wymaga zmiany, bo to właśnie od przemodelowania słów i konstrukcji myślowych zaczynają przekształcać się postawy społeczne. Bez pracy nad wyznaczeniem nowych granic nazywania niepełnosprawności trudno wykształcić postawę otwartości i partnerstwa w relacjach z Innym. Drugim celem jest natomiast praca nad ciałem, a więc nad ucieleśnionymi postawami wobec niepełnosprawności i inności, nad pamięcią ciała, fizycznym odczuwaniem inności i wyobcowania, wrażliwością w kontaktach z innymi, nad przepracowywaniem odruchowych reakcji na inność, konfrontacją z barierami, emocjami i trudnościami w relacjach z Innym. Nad każdą z tych rzeczywistości – dyskursywną i pozadyskursywną – pracować można używając narzędzi językowych albo odwołując się do metod pracy z ciałem i ruchem. W pierwszym przypadku zmiana dokonuje się poprzez ustanawianie nowych znaczeń, wzmacnianie mowy tolerancji i obnażanie dyskryminujących form językowych, nazywanie odczuć albo „odczarowywanie” pewnych formuł językowych. Drugi kierunek pracy nad zmianą postaw wobec inności bazuje na emocjonalnym i zmysłowym odczuwaniu świata. Obejmuje on działania nastawione na przeżywanie, doznawanie oraz dynamiczne angażowanie ciała w proces twórczy.