przełożyła: Magdalena Zdrodowska
tytuł oryginału: Enforcing Normalny. Disability, Deafness and the Body
redakcja językowa i naukowa: Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna,
korekta: Iga Kruk-Żurawska, Katarzyna Urbaniak
projekt graficzny i skład: Radek Staniec, Maria Szczodrowska

Wydawnictwo: Fundacja Teatr 21
Warszawa 2022
ISBN: 978-83-948621-4-5

Kup książkę

Czy zastanawiało Was kiedyś, czym właściwie jest norma? Kto ją ustalił i dlaczego? Kto pierwszy wymyślił ją jako pojęcie, które organizuje naszą rzeczywistość i jakiej ludzkiej potrzebie wtedy odpowiadała? Jak norma ma się z takimi określeniami jak człowiek przeciętny, zwykły, normalny? I kto jest w związku z tym niezwykły? Jakie reakcje towarzyszą napięciu między normą i jej brakiem w sztuce, nauce, medycynie? Jakie praktyki artystyczne, kulturowe, medyczne wytwarzają to, co przeciętne, ponadprzeciętne i niepełnosprawne? Już 18 listopada zapraszamy na promocję bestsellerowej książki Lennarda J Davisa „Ustanawianie normy”. To premiera kolejnej pozycji w ramach serii wydawniczej Centrum Sztuki Włączającej i Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, po wcześniejszych książkach Rosemarie Garland-Thomson „Niezwykłych ciałach” oraz „Gapieniu się. O tym jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym”.

Lennard J. Davis swoją książką „Ustanawianie normy” („Enforcing Normalcy”) dokonał przełomu w myśleniu o niepełnosprawności. Z błyskotliwością i pasją, będącą połączeniem badań akademickich i aktywizmu, dowodzi, że jeżeli chcemy zrozumieć konstrukcję niepełnosprawności, musimy zrozumieć konstrukcję normalności. To nie osoby z niepełnosprawnościami stanowią „problem” – podkreśla Davis, lecz sposób, w jaki wyobrażenie normy kreuje „problem” niepełnosprawnej osoby.

Badacz, odwołując się do historii sztuki, literatury, nauki, analizuje wyłanianie się pojęcia normy, a na kartkach swojej książki pozwala spotkać się prozie Josepha Conrada, czy Mary Shelly z historią badań statystycznych, astronomią, historią rzeźby – w tym słynną Wenus z Milo. Dzięki temu „Ustanawianie normy” czyta się z zapartym tchem.

Partner wydania:

Książkę wydano w ramach Centrum Sztuki Włączającej, programu realizowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy

Zakochaj się w Warszawie