Alicja Szulc i Agnieszka Szymańska
październik – listopad 2019
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
im. Kieślowskiego

Celem rezydencji było budowanie lub wzmacnianie przestrzeni wspólnej, jaką jest lub może być szkoła, klasa. W projekcie Centrum Sztuki Włączającej „Gap się”, realizowanym przez Teatru 21, w którym to refleksji artystycznej, kulturowej i społecznej poddawane jest spojrzenie, rezydentki zdecydowały się skupić w pracy z młodzieżą na zmyśle wzroku i wykorzystać w tym celu narzędzia wizualne (fotografia, wideo) oraz performatywne.

Podczas warsztatów pedagogiczno-teatralnych podjęty został temat przestrzeni publicznej, jej znaczeń i funkcji, następnie w grupach uczniów podjęte zostały pytania: Na co się gapimy? Od czego odwracamy wzrok? Jaki jest obraz osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej?

Finałem rezydencji było zaprojektowanie plakatów kampanii społecznej i zbudowanie scenariuszy filmów reklamowych pod hasłem: Od czego nie wolno odwracać wzroku?

Wydarzenie w ramach projektu O!SWÓJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy