Stefan Kornacki
czerwiec- wrzesień 2017
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego

Autor rezydencji Stefan Kornacki od początku planował realizację konkretnego zamysłu, przyjmującego pierwotnie formę murku układającego się w kształt słowa „Czacki”, potem zmienionego na okrągły stół. Szczególną wartością tych działań miało być ich wspólne wykonanie przez grupę licealistów. Oba obiekty – ten planowany i ten zrealizowany – noszą silnie symboliczny przekaz. W pierwszym przypadku jest on związany z odwołaniem do szkolnej tożsamości, a w drugim z redefinicją już istniejącego ładu na bardziej równościowy (poprzez przerobienie starego mebla, symbolu szkoły, na okrągły stół, przy którym każdy może zasiąść na identycznych prawach). W tym wypadku realizowane były dwa cele: aktywizacji – poprzez zachętę do współtworzenia instalacji na rzecz szkoły oraz drugi, kreowania wspólnoty, poprzez wprowadzenie w obręb szkoły treści symbolicznych, które mogłyby stanowić uwspólnione punkty odniesienia.

Wydarzenie w ramach projektu O!SWÓJ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy